S.Gadomski wyjaśnia zmiany w Krajowej Radzie ds. Onkologii

11 Marca 2019, 15:42 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

- Ze składu Rady zostali odwołani m. in. członkowie, którzy przestali zajmować stanowiska konsultantów krajowych w dziedzinach związanych z onkologią – wyjaśnia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski ostatnie zmiany w składzie Krajowej Rady ds. Onkologii. Chodzi o prof. Jacka Jassema, prof. Wiesława Jędrzejczaka oraz prof. Rafała Dziadziuszko.

O okolicznościach zmian w Radzie pisaliśmy tutaj: Prof. J. Jassem o odwołaniu go z Krajowej Rady ds. OnkologiiMZ zmienia zarządzenie ws. Krajowej Rady ds. Onkologii

Wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Adama Korola, przypomniał, że Rada została powołana na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 10 lutego 2015 roku.

- W zarządzeniu tym wymieniono członków Rady z imienia i nazwiska. Każdorazowa zmiana składu Rady odbywała się poprzez zmianę zarządzenia Ministra Zdrowia. Do dnia dzisiejszego ogłoszono pięć zarządzeń zmieniających zarządzenie ws. powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii. Z dniem 6 lutego 2019 r. zaczęło obowiązywać zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii – wskazał S.Gadomski.

Jak wyjaśnił, dla uniknięcia konieczności każdorazowej zmiany zarządzenia w przypadku zmiany osoby pełniącej daną funkcję lub zajmującej dane stanowisko, nowe zarządzenie wskazuje członków według pełnionych przez nich funkcji i zajmowanych stanowisk służbowych, nie z imienia i nazwiska.

- Do wprowadzenia zmian przyczyniły się również częste nieobecności członków Rady na posiedzeniach, na których w związku z brakiem niezbędnego kworum nie było możliwie podejmowanie uchwał. Ze składu Rady zostali odwołani m. in. członkowie (poprzednio wskazani z imienia i nazwiska), którzy przestali zajmować stanowiska konsultantów krajowych w dziedzinach związanych z onkologią - dodał.

- Ponadto z Rady zostały odwołane osoby, w których miejsce zostali wskazani inni przedstawiciele instytucji czy towarzystw naukowych, w tym organizacji pacjentów, których obecność w Radzie w opinii Ministra Zdrowia jest niezbędna. Osoby te zostały zaproponowane Ministrowi Zdrowia przez dane podmioty – zapewnił wiceminister.

Jak poinformował S.Gadomski, w związku z powyższym z Rady został odwołany Pan prof. dr hab. Jacek Jassem, który jest m.in. honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Do Krajowej Rady ds. Onkologii został powołany przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej i Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej (dziedziny, które pokrywają się ze specjalnościami Pana prof. dr hab. Jacka Jassema).

Z Rady został odwołany Pan prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak, który przestał pełnić funkcję Konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. Również z racji zmiany na stanowisku Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej z Rady został odwołany Pan prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko.

Wiceminister wskazał, że obecnie członkami Rady są:

1) Przewodniczący Rady – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – członek kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący pracę Rady;

3) członkowie Rady:

· Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, · Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, · Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, · Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, · Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, · Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, · Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, · Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, · Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, · Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, · Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, · Konsultant krajowy w dziedzinie urologii, · Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, · Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, · Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, · Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, · przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z zakresu profilaktyki, · Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, · przedstawiciel Instytutu ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", · przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, · przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, · przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów, · dwóch przedstawicieli Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, · przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

- Wszyscy przedstawiciele Krajowej Rady do spraw Onkologii są uznanymi klinicystami i naukowcami, związanymi zarówno z centrami onkologii, jak i ośrodkami akademickimi – zapewnia resort zdrowia.

- W opinii Ministra Zdrowia wiedza, dorobek naukowy oraz doświadczenie, które wniosą członkowie w pracę Rady są nie mniejsze, niż w poprzednim składzie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecni członkowie Rady cieszą się autorytetem i uznaniem w środowisku onkologicznym. Należy zauważyć, że w pracach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby nie będące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Rady – podkreśla wiceminister.

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz