Tydzień w pigułce

12 Marca 2019, 8:13 kalendarz

Wtorek

12:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

17:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

 * Posiedzenie aktualne w przypadku przyjęcia sprawozdania przez podkomisję.

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

19:00 Komisja Polityki Senioralnej. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie Informacji Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat założeń i realizacji rządowego programu „Dostępność plus” – znaczenie dla seniorów.
Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych.

Środa


Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

W planach obrad sejmowych m.in:

  • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (druki nr 3200 i 3228)
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (druk nr 3256)

Pytania bieżące:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3176 i )

11:00 Senacka Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

16:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji na temat form leczenia w Polsce i wsparcia dla diabetyków typu 1
- przedstawia Minister Zdrowia.
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat profilaktyki i leczenia cukrzycy typu B wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia
- przedstawia: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Zdrowia.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia:         

 Znaczenie programów populacyjnych badań przesiewowych - kontynuacja. Dostęp do szczepień ochronnych przeciw HPV.

Czwartek

 10:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji na temat opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w konflikt z prawem (psychiatria sądowa).

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych. W planach posiedzenia: 

Przyjęcie stanowiska Zespołu w sprawie deficytów kadry medycznej.

13:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. „sieci szpitali” po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14:00  Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. W planach posiedzenia:         

 Możliwości wykorzystywania innowacyjnych wyrobów medycznych w kardiochirurgii.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz