WHO wprowadza nową globalną strategię grypy

12 Marca 2019, 10:44 grypa wirus

WHO opublikowała Globalną Strategię Grypy na lata 2019-2030, której celem jest ochrona ludzi we wszystkich krajach przed zagrożeniami związanymi z grypą. Celem strategii jest zapobieganie grypie sezonowej, kontrola rozprzestrzeniania się grypy ze zwierząt na ludzi i przygotowanie do ... kolejnej pandemii grypy.

- Zagrożenie grypą pandemiczną jest zawsze obecne - powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Trwające ryzyko pojawienia się nowego wirusa grypy przenoszonego ze zwierząt na ludzi i potencjalnie wywołującego pandemię jest realne. Pytanie nie dotyczy tego, czy będziemy mieli kolejną pandemię, ale kiedy - dodał i stwierdził, że musimy być czujni i przygotowani ponieważ koszt poważnej epidemii grypy znacznie przewyższy cenę zapobiegania.

Grypa pozostaje jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego na świecie. Co roku na całym świecie szacuje się, że 1 miliard przypadków, z czego 3 do 5 milionów to ciężkie przypadki, co skutkuje 290 tys. do 650 tys. zgonów związanych z grypą. 

WHO zaleca coroczne szczepienie przeciwko grypie jako najskuteczniejszy sposób zapobiegania grypie. Szczepienie jest szczególnie ważne dla osób o podwyższonym ryzyku poważnych powikłań grypy i pracowników służby zdrowia.

Nowa strategia
 
Jak podkreśla WHO, nowa strategia jest najbardziej wszechstronną i daleko idącą, którą WHO kiedykolwiek opracowała dla grypy. Przedstawia on ścieżkę ochrony populacji każdego roku i pomaga przygotować się do pandemii poprzez wzmocnienie rutynowych programów. Ma dwa główne cele:
 

  1. Budowanie silniejszych możliwości kraju w zakresie nadzoru i reagowania na choroby, zapobiegania i kontroli oraz gotowości. Aby to osiągnąć, wzywa każdy kraj do stworzenia dostosowanego programu grypy, który przyczyni się do krajowej i globalnej gotowości i bezpieczeństwa zdrowotnego.
  2. Opracowanie lepszych narzędzi do zapobiegania, wykrywania, kontroli i leczenia grypy, takich jak bardziej skuteczne szczepionki, leki przeciwwirusowe i leczenie, w celu udostępnienia ich wszystkim krajom.

- Dzięki partnerstwom i specyficznym dla danego kraju pracom, które wykonywaliśmy przez lata, świat jest lepiej przygotowany niż kiedykolwiek wcześniej na kolejny wielki wybuch, ale wciąż nie jesteśmy wystarczająco przygotowani - powiedział dyrektor generalny WHO. -Ta strategia ma na celu doprowadzenie nas do tego punktu. Zasadniczo chodzi o przygotowanie systemów opieki zdrowotnej do zarządzania wstrząsami, a dzieje się tak tylko wtedy, gdy systemy opieki zdrowotnej są silne i zdrowe - wskazał.

Aby skutecznie wdrożyć strategię, niezbędne są skuteczne partnerstwa, tak więc WHO rozszerzy partnerstwa w celu zwiększenia badań, innowacji i dostępności nowych i ulepszonych globalnych narzędzi grypy, z których skorzystają wszystkie kraje. Jednocześnie WHO będzie ściśle współpracować z krajami w celu poprawy ich zdolności do zapobiegania grypie i jej kontroli.

System GISRS

Nowa strategia grypy opiera się na udanych programach WHO i korzysta z nich. Od ponad 65 lat Globalny System Nadzoru i Reagowania na Grypę (GISRS), składający się z Centrów Współpracy WHO i krajowych ośrodków grypy, współpracuje w celu monitorowania trendów sezonowych i wirusów potencjalnie pandemicznych. System ten stanowi kręgosłup globalnego systemu ostrzegania o grypie. 

Ważna dla tej strategii jest ciągły sukces Pandemic Influenza Preparedness Framework, unikalnego systemu dostępu i podziału korzyści, który wspiera dzielenie się potencjalnie pandemicznymi wirusami, zapewnia dostęp do ratujących życie szczepionek i leczenia w przypadku pandemii i wspiera budowanie zdolności gotowości na wypadek pandemii w krajach dzięki wkładom partnerskim ze strony przemysłu.

Źródło: WHO

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz