Jednostronne oświadczenia dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ – bez skutku prawnego

12 Marca 2019, 13:33 prawo

W marcu 2018 roku na podstawie Zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ  Prezesa NFZ z dn. 10.08.2017r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich, wyliczając ryczałt na kolejny okres (od 01.01.2018.) składali jednostronne oświadczenia woli świadczeniodawcom, m.in. o zmniejszeniu ryczałtu. Nie zawierano żadnych aneksów w formie pisemnej, uznając iż NFZ ma prawo jednostronnie zmienić wartość wynagrodzenia świadczeniodawcy. Nic bardziej mylnego.

 

Szpital złożył pozew o zapłatę, wskazując prostą zasadę: PACTA SUND SERVANDA. W umowie i załącznikach do umowy widniał zapis o wysokości wynagrodzenia. Szpitale dowiadywały się o zmniejszonym ryczałcie z portalu świadczeniodawcy. Szpital nie zgadzał się z wysokością nowego obliczenia, ale nie miał żadnej możliwości obrony. NFZ nie sporządzał aneksu do umowy, mimo że każda poprzednia zmiana wysokości wynagrodzenia z umowy była dokonywana na piśmie.

Innymi słowy, NFZ działał jak Państwo w Państwie. Wraz z ekspertem ochrony zdrowia Wojciechem Zawalskim opracowano prostą analizę, wychodząc z założenia, że stosunki między świadczeniodawcą a NFZ to stosunki cywilnoprawne. A do zmiany postanowień umowy wymagana jest zgoda obu stron. Sąd nie miał wątpliwości, że praktyka NFZ jest nie do przyjęcia. Nie można skutecznie zmienić wysokości wynagrodzenia w umowie, posługując się jednostronnym oświadczeniem woli. Wynika to wprost ze wzoru umowy między świadczeniodawcą a płatnikiem, który wskazany jest w dyspozycji Rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów (Dz.U.2016.1146 ze zm.).

O ile placówek, którym na początku 2018 roku zmniejszono ryczałty, było może kilkadziesiąt (30-40), o tyle wyrok ma ogromne znaczenie dla wysokości ryczałtów na kolejne okresy. Słychać, że obniżek ryczałtów może być znacznie więcej. Jeśli taką praktykę NFZ utrzyma, ilość pozwów przeciwko Płatnikowi z pewnością lawinowo wzrośnie.

 Paweł Kuśmierek, Doradca Restrukturyzacyjny Kancelaria Kuśmierek.
 
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz