Środa w pigułce

13 Marca 2019, 7:58 kalendarz


Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

W planach obrad sejmowych m.in:

  • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (druki nr 3200 i 3228)
  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (druk nr 3256)

Pytania bieżące:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3176 i )

11:00 Parlamentarny Zespół ds. polskiego zielarstwa. W planach posiedzenia:

Poprawa dostępności leków roślinnych.

 

11:00 Senacka Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

12:00 Sejmowa Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

„Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat systemu opieki geriatrycznej”.

 

16:00 Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji na temat form leczenia w Polsce i wsparcia dla diabetyków typu 1
- przedstawia Minister Zdrowia.
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat profilaktyki i leczenia cukrzycy typu B wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia
- przedstawia: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Zdrowia.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia:         

 Znaczenie programów populacyjnych badań przesiewowych - kontynuacja. Dostęp do szczepień ochronnych przeciw HPV.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz