Senacka komisja zdrowia: tzw. ustawa antytytoniowa – bez poprawek

13 Marca 2019, 15:06 paczka papierosów nikotyna tytoń

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tzw. ustawy antytytoniowej opowiedzieli się w środę senatorowie z komisji zdrowia. Ustawa wprowadza m.in. zabezpieczenia, które mają służyć do śledzenia pochodzenia oraz dystrybucji papierosów.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król podkreślił podczas posiedzenia komisji, że nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wiąże się z koniecznością implementacji do 20 maja 2019 r. przepisów unijnych dotyczących "zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży produktów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych dotyczących śledzenia ich ruchu i pochodzenia".

Jak wyjaśniał, chodzi o ograniczenie obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi na terenie Unii Europejskiej.

W myśl nowelizacji producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie miał obowiązek wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, które posłużą do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Ma to umożliwić sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. Każda paczka papierosów powinna mieć swój kod i być rejestrowana podczas transportu, dostaw do hurtowni oraz punktów sprzedaży.

Wstępny okres - system śledzenia tylko dla papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania

Wiceminister wskazał, że zgodnie z przepisami dyrektywy we wstępnym okresie, do maja 2024 r., objęte systemem śledzenia ruchu i pochodzenia oraz opatrzone odpowiednimi zabezpieczeniami będą tylko papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania. Ma to umożliwić skorzystanie z doświadczenia przy wprowadzaniu sytemu śledzenia ruchu i pochodzenia w stosunku do innych wyrobów tytoniowych.

Nowela przewiduje także dostosowanie polskich przepisów do regulacji UE, m.in. przez doprecyzowanie zadań realizowanych przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych, m.in. sposobu komunikacji i współpracy z organami państw trzecich, organami państw członkowskich UE oraz instytucjami unijnymi, a także organizacjami międzynarodowymi.

Próbki pobierze sanepid

Dodatkowo w ustawie wskazano prawo Państwowej Inspekcji Sanitarnej do poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji. Obecnie próbki takie są pobierane przez samych producentów.

Wiceminister Zbigniew Król odniósł się do pytania, czy system znakowania wpłynie na podwyżkę cen papierosów odparł, że należy domniemywać, iż koszty związane z obsługą, które nie będą wielkie, kilka groszy na paczce, zostaną przeniesione na klienta.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz