Zmiany w szpitalnych taryfach. Za co NFZ będzie płacić gorzej, a za co lepiej?

13 Marca 2019, 20:48 NFZ

Zmianie ulegną m.in. stawki za leczenie w szpitalu zapalenia płuc, stopy cykrzycowej, operacji żylaków. Ponadto NFZ zacznie płacić za nowe procedury gwarantowane jak neuromodulacja krzyżowa, keratoprotezowanie rogówki, angioplastyka wieńcowa z użyciem balonu uwalniającym lek.

Ukazał się projekt zarządzenia prezesa NFZ - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Część zapisów dotyczy wprowadzenia nowych procedur, które wcześniej już znalazły się w rozporządzeniu koszykowym MZ. Ale główne zapisy to podwyżka stawek dla szpitali, dzięki której mają mieć pieniądze na pokrycie rosnących kosztów. Warto jednak przypomnieć, że placówki uznały je za niewystarczające. Zobacz: Szpitale: niech minister wydzieli po 1,2 tys. zł dla fizjoterapeutów...

Zarządzeniem wprowadzone będą m.in. zmiany:

- prowadzące do zwiększenia dostępności i skrócenia czasu oczekiwania do zabiegów usunięcia zaćmy umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń oraz wprowadzono mechanizm finansowy promujący wykonywanie zabiegów zaćm w ciągu jednego dnia;

- ograniczające bezzasadne przedłużanie hospitalizacji, wprowadzono zmiany w modelu finansowania świadczeń rozliczanych grupami B18G i B19G polegające na korygowaniu rozliczenia ww. JGP współczynnikiem 0,9 w sytuacji kiedy czas hospitalizacji przekroczy jeden dzień, u świadczeniodawców, u których udział hospitalizacji jednodniowych związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy jest mniejszy niż 80%,

- prowadzące do wydzielenia odrębnych JGP do rozliczania świadczeń udzielanych dzieciom, poszerzono sekcję PZ w załączniku 1a do zarządzenia o JGP dotyczące rozliczania zabiegów okulistycznych u dzieci;

- umożliwiono rozliczanie nowych świadczeń gwarantowanych: neuromodulacja krzyżowa, keratoprotezowanie rogówki, angioplastyka wieńcowa z użyciem balonu uwalniającym lek, wszczepienie/ wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora;

- poszerzono zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych u noworodka możliwych do rozliczenia poprzez produkt 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka z załącznika 1 c do zarządzenia o zabiegi usunięcia zaćmy;

- w celu pozyskania wiarygodnej sprawozdawczości dotyczącej zabiegów wykonywanych metodą laparoskopową lub endoskopową wprowadzono obowiązek sprawozdawania procedury medycznej: 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową / laparoskopową w sytuacji realizacji świadczenia zabiegowego (zabieg diagnostyczny lub leczniczy) z wykorzystaniem endoskopu / laparoskopu.

- w związku z opublikowaniem taryfy przez AOTMiT dotyczącej oksygenacji hiperbarycznej z 24 dostępem, wprowadzono odpowiednie produkty rozliczeniowe:

a) do katalogu 1 b do rozliczania w trybie ambulatoryjnym,

b) do katalogu 1 c do rozliczania w trybie hospitalizacji;

- w związku z opublikowaniem taryfy przez AOTMiT dotyczącej chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC), wprowadzono odpowiedni produkt rozliczeniowy do katalogu 1b, obejmujący koszt zabiegu, zestawu do chemioterapii dootrzewnowej, cytostatyku oraz hospitalizacji. Jednocześnie usunięto z katalogu 1 c możliwość rozliczenia wyrobu medycznego (zestaw do HIPEC) produktem 5.53.01.0001435;

- w związku z narastającymi kosztami udzielania świadczeń w szczególności
na rzecz osób w wieku podeszłym, zwiększono wartości punktowe grup JGP dedykowanych dla zakresów: choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna o 5 % za wyjątkiem grup:

 • F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem,
 • F73 operacje przepuklin brzusznych,
 • F83 wycięcie wyrostka robaczkowego,
 • F93 średnie zabiegi odbytu,
 • G25E wycięcie pęcherzyka żółciowego > 65 r.ż.,
 • G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż,
 • H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich,
 • J34 leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy,
 • Q22 zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne,
 • Q23 operacje żylaków z safenektomią,
 • Q24 operacje żylaków bez safenektomii,
 • D46 pochp i inne obturacyjne choroby płuc,
 • K39 stopa cukrzycowa,
 • D47 zapalenie płuc z pw,
 • D48 zapalenie płuc bez pw,

oraz JGP dedykowanych dla osób powyżej 65 r.ż.

 • Dla JGP dedykowanych dla osób powyżej 65 r.ż. zwiększono wartość punktową o 7%, natomiast dla JGP:
 • D46 POCHP i inne obturacyjne choroby płuc,
 • K39 stopa cukrzycowa,
 • D47 zapalenie płuc z pw,
 • D48 zapalenie płuc bez pw,

o 15%.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem załącznika nr 1aa, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz