Czwartek w pigułce

14 Marca 2019, 9:01 kalendarz

 10:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji na temat opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w konflikt z prawem (psychiatria sądowa).

12:00 Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych. W planach posiedzenia: 

Przyjęcie stanowiska Zespołu w sprawie deficytów kadry medycznej.

13:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. „sieci szpitali” po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14:00  Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. W planach posiedzenia:         

 Możliwości wykorzystywania innowacyjnych wyrobów medycznych w kardiochirurgii.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz