Polpharma ws. ograniczonej dostępności do cefalosporyn

14 Marca 2019, 13:35 leki

Polpharma opublikowała wyjaśnienia w związku z problemami z dostępnością antybiotyków z grupy cefalosporyn. 

Przejściowe problemy z dostępnością antybiotyków z grupy cefalosporyn wytwarzanych przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA wg. podmiotu wynikają z dwóch przyczyn:

  • W okresie letnim ubiegłego roku, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Polpharma podjęła prace związane z modernizacją parku maszynowego w zakładzie produkującym antybiotyki, które wymagały czasowego wstrzymania produkcji. Po zakończeniu prac i niezbędnym rozruchu, w czwartym kwartale 2018 roku zakład stopniowo dochodził do pełnych mocy produkcyjnych. Dzięki przeprowadzonej modernizacji Polpharma dysponuje większymi zdolnościami produkcyjnymi, jednak przez pewien czas wciąż mogą być jeszcze odczuwalne niedobory wynikające z przerwy modernizacyjnej.
  • Drugą przyczyną problemów z dostępnością produktów są niezależne od Polpharmy błędy działania systemu związanego z serializacją (niewydolność europejskiego hubu). W przypadku niektórych serii produktów system zarządzania danymi na poziomie europejskim nie odczytuje właściwie danych serializacyjnych, co grozi wygenerowaniem alertu przez system weryfikacji autentyczności leków. Uniemożliwia to firmie zwolnienie do obrotu już wyprodukowanych serii.

Polpharma zwróciła się z wnioskiem do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wyrażenie zgody na zwolnienie i wprowadzenie produktów do obrotu bez jednoznacznego potwierdzenia w systemie przyjęcia danych serializacyjnych. - Liczymy na pozytywną decyzję GIF i ściśle współpracujemy z organem nadzoru w tej sprawie - czytamy w oświadczeniu.

źródło: Polpharma

Zobacz również:

Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz