Audyt w placówce medycznej – efekty dla placówki i pacjentów

15 Marca 2019, 9:46 szpital

Usprawnienie pracy placówki medycznej i optymalne wykorzystanie zasobów – to m.in. główne cele audytów zewnętrznych w szpitalach lub przychodniach. Efekty przekładają się zwykle także na większe zadowolenie pacjentów.

- Dzięki audytowi zewnętrznemu możliwe jest uzyskanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania placówki – podkreśla w rozmowie z Polityką Zdrowotną Rafał Zasiewski z firm Ideal Datum prowadzającej audyty efektywności operacyjnej placówek medycznych.

Jak podkreśla, przeprowadzenie takiego profesjonalnego audytu placówki medycznej wymaga dogłębnej znajomości przebiegu procedur medycznych, wiedzy z zakresu organizacji placówek i zarządzania personelem.

- Celem audytu powinno być przede wszystkim podniesienie efektywności tak, aby przynieść wymierną korzyść zarówno dla pacjentów, jak i dla placówki – mówi R. Zasiewski. - Przeprowadzając audyt należy zbadać efektywność wykorzystania możliwości danej placówki, określić jej potencjał i zaproponować rozwiązania mające na celu m.in. zwiększenie liczby leczonych pacjentów oraz skrócenie ich czasu oczekiwania na zabiegi – wyjaśnia.

Podaje przykład audytu na oddziale i w poradni dużego szpitala, w efekcie którego wprowadzono zmiany organizacyjne dotyczące jednego z zabiegów w programie lekowym. - Zmiany spowodowały blisko 100 proc. wzrost liczby wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów do poradni o 33 proc., czyli o ok. 8 miesięcy, skrócenie ścieżki kwalifikacji pacjenta do 7 dni, ograniczono liczbę osób przebywających w sali pooperacyjnej, zwiększono liczbę zabiegów wykonywanych każdego dnia – wskazuje R. Zasiewski.

Dodaje, że było to możliwe m.in. dzięki utworzeniu szybkiej ścieżki kwalifikacji pacjenta do danego zabiegu, przeszkoleniu pracowników rejestracji z nowego schematu leczenia, przeniesieniu realizacji procedury z warunków szpitalnych do ambulatorium.

- Do optymalizacji pracy przyczyniło się także ustalenie stałego harmonogramu dnia pracy oraz wprowadzenie roli managera administracyjnego, odpowiedzialnego za kontrolę i nadzór nad personelem niemedycznym, a także realizację ilościową procedur medycznych świadczonych na oddziale - wylicza.

- W efekcie zwiększyła się liczba zabiegów, a pacjenci mniej czasu spędzają w szpitalu, nie ma sztucznego tłumu, jest rotacja, a pacjent przychodzi na konkretną godzinę i wie, o której rozpocznie się zabieg - podkreśla R. Zasiewski.

- Z informacji zwrotnych otrzymywanych od pacjentów placówek wdrażających zmiany organizacyjne po przeprowadzonych audytach wynika, że pacjenci są mile zaskoczeni skróceniem czasu oczekiwania na zabiegi oraz czasem trwania całej procedury medycznej. Doceniają również zmiany w zakresie wprowadzonych udogodnień, jakości obsługi i komfortu pobytu w placówkach – zwraca uwagę R. Zasiewski.

- Korzystanie z zewnętrznych doradców w celu oceny efektywności i jakości świadczonych usług jest czymś nowym na polskim rynku, ale szybko zyskuje wielu zwolenników zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przypomnę, że tego rodzaju działania w Europie są standardem od 2006 roku – podsumowuje R. Zasiewski.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz