RPP: pierwsza decyzja ws. praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

15 Marca 2019, 10:36 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w której – jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w instalacji ciepłej wody stwierdzono obecność bakterii Legionella spJest to pierwsza tego typu decyzja Rzecznika.

Jak przypomniał rzecznik, pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należyta starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta. – W naszych działaniach kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia pacjentów – dodał.

Mając na uwadze charakter wskazanych uchybień i ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielanie  świadczenia zdrowotne i wykonywania decyzji organów tej służby.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji Rzecznik Praw Pacjenta nakłada na podmiot leczniczy karę pieniężną do wysokości 500  tys. złotych.   

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz