Rzecznik Przedsiębiorców broni interesu aptek?

15 Marca 2019, 12:41

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do ministra zdrowia w sprawie przygotowanie wyjaśnień prawnych dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejście w życie zapisów nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwanej „Apteką dla Aptekarza”. Zdaniem instytucji broniącej praw przedsiębiorców obecnie stosowana przez inspekcję farmaceutyczną wykładnia stoi w sprzeczności m.in. z zasadami wolności gospodarczej oraz przyjaznej interpretacji prawa.

Zapisy nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwane „Apteką dla Aptekarza” nadal budzą wiele emocji. Tym razem o prawną wykładnię ich stosowania wystąpił do resortu zdrowia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zaniepokoiła „niekonsekwencja”, z jaką obecnie stosowane są zapisy ustawy. Jego zdaniem działania, jakie obecnie stosują inspektorzy farmaceutyczni, polegające na stosowaniu zapisów noweli ustawy również do aptek działających na podstawie zezwoleń wydanych przed wejściem jej w życie, wymagają wyjaśnienia.

Co więcej wykładnia, którą kieruje się nadzór farmaceutyczny, stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami nakreślonymi w prawie przedsiębiorców – chodzi o zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, zasadę wolności gospodarczej, a także zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Zdaniem rzecznika działania inspekcji mogą również naruszać zasadę ochrony praw nabytych, która wynika z zasad funkcjonowania państwa demokratycznego.

W związku z powyższym rzecznik stwierdził, iż zaistniały w sferze praktycznej stosowania prawa istotne utrudnienia w kontynuowaniu działalności przez przedsiębiorców, którzy zezwolenie na prowadzenie apteki uzyskali przed wejściem w życie nowych przepisów, które zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami legislatora miały mieć zastosowanie wyłącznie do nowych placówek.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz