AOTMiT zbiera opinie ws. chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych

15 Marca 2019, 14:30 kasa pieniądze

AOTMiT informuje, że placówki lecznicze mogą udostępniać dane niezbędne do ustalenia taryf w zakresie leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne.

- (...) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S) - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Centrali NFZ.

Informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 14 marca 2019 r.

Gromadzenie danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbywa się poprzez:

a) występowanie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej,

b) umożliwienie udostępniania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń świadczeniodawcom realizującym świadczenia w danym zakresie.

Postępowanie skierowane jest do podmiotów leczniczych, które w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowały świadczenia gwarantowane w zakresie chorób układu krwiotwórczego, zatruć i chorób zakaźnych, charakteryzujących się następującymi kodami produktów:

 • 5.51.01.0016001 Intensywne leczenie ostrych białaczek > 17 r.ż.
 • 5.51.01.0016002 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni
 • 5.51.01.0016003 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
 • 5.51.01.0016004 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
 • 5.51.01.0016005 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
 • 5.51.01.0016006 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
 • 5.51.01.0016007 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
 • 5.51.01.0016021 Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych*
 • 5.51.01.0016022 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA*
 • 5.51.01.0016023 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego*
 • 5.51.01.0016033 Choroby alergiczne > 17 r.ż.
 • 5.51.01.0016040 Intensywne leczenie zatruć
 • 5.51.01.0016061 Zatrucie ciężkie > 65 r.ż.
 • 5.51.01.0016062 Zatrucie ciężkie < 66 r.ż.
 • 5.51.01.0016063 Zatrucie średnie > 65 r.ż.
 • 5.51.01.0016064 Zatrucie średnie < 66 r.ż.
 • 5.51.01.0016043 Zatrucie lekkie
 • 5.51.01.0016044 Inne stany w toksykologii
 • 5.51.01.0016051 AIDS – leczenie choroby pełnoobjawowej
 • 5.51.01.0016052 Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
 • 5.51.01.0016065 Gorączka niejasnego pochodzenia > 65 r.ż.
 • 5.51.01.0016066 Gorączka niejasnego pochodzenia < 66 r.ż.
 • 5.51.01.0016056 Posocznica o ciężkim przebiegu
 • 5.51.01.0016057 Inne choroby wirusowe
 • 5.51.01.0016060 Choroby zakaźne nie wirusowe

Każdy świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ o udzielanie świadczeń, będących przedmiotem postępowania dotyczącego taryfikacji może przesłać do Agencji wypełnioną ankietę, która stanowi zgłoszenie do nieodpłatnego udostępnienia danych. Do świadczeniodawców, którzy przesłali Ankietę w odpowiedzi na niniejszą informację oraz do świadczeniodawców, których dane Agencja uzna za niezbędne do ustalenia taryfy Prezes Agencji wystąpi z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych.

Agencja przypomina, że w zakresie gromadzenia danych od świadczeniodawców może współpracować ze świadczeniodawcami wyłącznie nieodpłatnie.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz