NIA wystąpi o pilną nowelizację Prawa Farmaceutycznego

18 Marca 2019, 10:47 farmaceuta apteka leki

Kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wywołał nie małe poruszenie w środowisku aptekarskim. Zdaniem NSA naruszeniem prawa jest bowiem brak obecności w aptece jej kierownika. NIA deklaruje, że wystąpi o pilną nowelizację przepisów, które zdaniem samorządu powinny być dostosowane do rynkowych realiów i powinny chronić wszystkich farmaceutów.

Zdaniem samorządu aptekarskiego każdy aptekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może samodzielnie wykonywać czynności zawodowe w aptece. Co więcej farmaceuci posiadają wystarczającą wiedzę, która jest gwarancją bezpieczeństwa pacjentów i właściwego obrotu lekami. Dlatego też zdaniem NIA absurdalnym jest wymóg wynikający z wyroku NSA - wedle którego magister z kilkuletnim stażem miałby obowiązek pracy wyłącznie w obecności starszego stażem i funkcją kolegi.

- Jest to sytuacja tak samo absurdalna, jak ta, w której lekarz przez kolejnych 5 lat po ukończeniu studiów nie miałby prawa samodzielnie leczyć, ponieważ musiałby to robić w towarzystwie kolegi pracującego co najmniej 5 lat w zawodzie. Trudno uznać również za racjonalne stanowisko, w którym magister farmacji z kilkuletnim stażem nie może przebywać sam w aptece w momencie, gdy równolegle przepisy prawa pozwalają na to, aby w punkcie aptecznym kierownikiem był technik farmaceutyczny- ocenia w swoim stanowisku NIA.

Wyrok NSA i przyjęta przez sąd linia orzecznictwa sprawiła, że do przedstawicieli NIA zaczęły dociera informacje, z których wynikało iż młodym farmaceutom - nie posiadającym uprawnień kierowniczych - pracodawcy stawiają ultimatum i naciskają na obniżenie wynagrodzenia. Głównym argumentem podnoszonym w tych rozmowach jest wymóg pracy pod nadzorem innego farmaceuty i możliwość zatrudnienia w ich miejsce tańszych na rynku pracy techników farmaceutycznych.

- Wyrok NSA, a w związku z nim nagła, tak dosłowna interpretacja przepisów może spowodować wypowiadanie umów stażowych uczelniom medycznym przez apteki, ponieważ ich właściciele mówią, że w świetle takiego podejścia Inspekcji Farmaceutycznej, młodzi magistrowie stają się niepotrzebni- podnosi NIA.

W ocenie samorządu taka wykładnia przepisów Prawa farmaceutycznego może przynieść wiele szkody - bowiem według szacunków samorządu z powodu braku obsady należałby zamknąć nawet 5 tys. aptek, a pięć roczników farmaceutów zostanie pozbawionych możliwości samodzielnej pracy.

- W chwili obecnej czekamy na opublikowanie uzasadnienia do wyroku NSA. W przypadku potwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wykładni WSA w Warszawie, Naczelna Izba Aptekarska wystąpi o pilną nowelizację przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, określając  zasady zastępowania kierownika apteki oraz wymóg obecności farmaceuty w aptece w czasie jej czynności - zapewniła izba. Jednocześnie podkreśliła, że ustawowy zapis, na który powołał się NSA, od blisko 30 lat był jednoznacznie i racjonalnie interpretowany przez nadzór farmaceutyczny.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz