Tydzień w pigułce: XX-lecie "PUZ", Debata PZ, Senat

18 Marca 2019, 6:50 kalendarz

Wydarzenia tygodnia

XX-lecie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce- Wydarzenie odbędzie się 18 marca br. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Patronem honorowym jest Minister Zdrowia.  PZ jest także patronem medialnym wydarzenia.

19.03 Debata PZ „Immunoterapie: Nowe możliwości leczenia" – Eksperca debata odbędzie się 19. marca (wtorek), o godzinie 11:00 w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych (Centrum Giełdowe w Warszawie) ul. Książęca 4 sala FORUM.

Posiedzenia Senatu:

Początek posiedzenia w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 11.00

W planach posiedzenia m.in.: 

  • Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi
  • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Ustawa dotyczy dostosowania prawa krajowego do dyrektywy 2014/40/UE i wprowadzenia przepisów określających konieczność umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego śledzenie paczek wyrobów tytoniowych oraz określenie szczegółowych warunków dotyczących norm technicznych zabezpieczenia, pozwalających na weryfikację legalnego źródła ich pochodzenia.

  • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. Dyrektywa ta prowadzi do zwiększenia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności.

  • Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ustawa ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PARP), do nowych zasad wynikających z przepisów unijnych.

Zaplanowane posiedzenia komisji senackich

Wtorek

12:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:
Informacja na temat leczenia skolioz idiopatycznych w Polsce.

13:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia :

Informacja na temat chorób neurologicznych w Polsce.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz