6 proc. PKB na zdrowie dwa lata później i 10 mld zł mniej. Lekarze: To był kluczowy warunek porozumienia

18 Marca 2019, 13:13 pieniądze kasa

"Mamy do czynienia z rażącym przykładem niedotrzymania przez Ministerstwo Zdrowia jednego z kluczowych warunków porozumienia z 8 lutego 2018 r." Nieprawidłowa metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 miliardów złotych - informuje Naczelna Izba Lekarska. Medycy ostrzegają, że zaistniała sytuacja grozi kolejną falą nikomu niepotrzebnych protestów.

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w na zapytanie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzeja Matyi potwierdza wątpliwości co do sposobu planowania wydatków na ochronę zdrowia  na rok 2019. MZ za podstawę do wyliczeń stosuje wartość PKB sprzed dwóch lat, z 2017 r. - zauważa NRL.

-Równie dobrze można by przyjąć wartość PKB sprzed 20 lat,  i już dzisiaj ogłosić, że osiągnięte zostało docelowe 6 proc. PKB - punktują lekarze. 

Według przedstawionych danych, przyjęty sposób obliczania nakładów na ochronę zdrowia w samym tylko roku 2018 uszczuplił pulę środków na ochronę zdrowia o prawie 10 miliardów złotych. Stracą na tym oczywiście pacjenci, którzy liczyli na skrócenie kolejek i poprawę jakości świadczeń, podmioty lecznicze, które nie otrzymają większego finansowania, oraz lekarze i lekarze dentyści.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią porozumienia zawartego z rezydentami w lutym 2018r., na finansowanie ochrony zdrowia Rząd zobowiązał się przeznaczać corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6 proc. produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie może być niższa niż:

1) 4,78 proc. produktu krajowego brutto w 2018 r.;

2) 4,86 proc. produktu krajowego brutto w 2019 r.;

3) 5,03 proc. produktu krajowego brutto w 2020 r.;

4) 5,30 proc. produktu krajowego brutto w 2021 r.;

5) 5,55 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.;

6) 5,80 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r.

- Okazuje się jednak, że – dzięki rządowemu sposobowi liczenia nakładów na ochronę zdrowia - termin osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB został de facto przesunięty o dalsze dwa lata, a środowisko lekarskie oraz pacjenci mogą się czuć oszukani -opiniuje Izba. - Zaistniała sytuacja grozi kolejną falą nikomu niepotrzebnych protestów. Trudno bowiem wytłumaczyć, dlaczego pulę gwarantowanych ustawowo środków na tak ważny cel jak ochrona zdrowia uszczupla się o 10 miliardów złotych, podczas gdy Premier obiecuje, że ochrona zdrowia będzie jednym z priorytetów Rządu - czytamy.

Nie ma możliwości skrócenia kolejek, poprawienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i usprawnienia działania systemu opieki zdrowotnej bez znaczącego zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel - czytamy. Na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezes A. Matyja przedstawi propozycję zdecydowanego sprzeciwu wobec uszczuplania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, włącznie z wystawieniem władzom państwowym wezwania do zapłaty na kwotę 10 miliardów złotych, którą należy niezwłocznie przekazać na leczenie chorych. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostaną również najwyższe władze państwowe: Prezydent, Premier, Marszałkowie obu Izb Parlamentu, ze wskazaniem, że uchwalone przez nich prawo jest interpretowane niezgodnie z duchem ustawy ze szkodą dla polskich pacjentów.

źródło: NIL

JK

Zobacz również:

650 mln zł więcej dla szpitali obiecuje MZ i NFZ. Dyrektorzy: to nie pokrywa kosztów

EHCI 2018: Spadek Polski w rankingu systemów ochrony zdrowia

Szpitale: niech minister wydzieli po 1,2 tys. zł dla fizjoterapeutów i diagnostów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Piotr Magdziarz FORMEDIS Wtorek, 19 Marca 2019, 14:52
My (FORMEDIS) na początku lutego również zwróciliśmy się do MZ w tej sprawie. Po miesiącu otrzymaliśmy odpowiedź, jak powyżej. Chciałbym zwrócić uwagę, że błędnie Państwo interpretujecie skutki przyjętej przez MZ metodologii. W jej konsekwencji nigdy nie osiągniemy poziomu 6% bieżącego PKB, chyba że (czego byśmy nie chcieli) wartość PKB przez 2 kolejne lata nie będzie rosnąć.
ea Sobota, 23 Marca 2019, 23:45
@Formedis Dokładnie