Min. zdrowia: musimy zacząć przygotowywać się do oceny efektu oraz zmian demograficznych

18 Marca 2019, 13:36

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił, że wśród wyzwań jest przygotowanie się do oceny efektu leczenia, zmian demograficznych i zapewnienia opieki długoterminowej, koordynacji opieki nad pacjentem oraz edukacji i informacji dla pacjenta.

Minister podczas debaty „Czy system służy pacjentowi” podczas konferencji z okazji XX-lecia NFZ podkreślał, że działania w ochronie zdrowia powinny być rozciągnięte na co najmniej kilka lat.

- Musimy zacząć się przygotowywać do oceny efektów leczenia, bo to fundamentalna zmiana myślenia o płatniku. NFZ nie powinien być wyłącznie płatnikiem. Powinien płacić i oceniać efekt. Chodzi o kontrolę efektu czy dany zabieg powoduje mniej absencji w pracy, czy powoduje, że pacjent się lepiej czuje - mówił. Potwierdził, że w resorcie trwają prace nad ustawą o jakości.

Jak dodał, obecnie fundamentalna dla Polski jest demografia i starzejące się społeczeństwo. - Już powinniśmy wprowadzać regulacje, aby zaadresować system w kierunku opieki medyczno-społeczno-socjalnej, a nie stricte medycznej. Brakuje w Polsce jednostek opieki długoterminowej. Może trzeba zastanowić się, jaką rolę powinny pełnić szpitale powiatowe, gdy brakuje tej opieki długoterminowej – mówił i wskazywał, że niezbędny jest sprawny system opieki nad osobami potrzebującymi opieki długoterminowej, z wielochorobowością, niesamodzielnymi.

Ponadto według Ł.Szumowskiego powinniśmy iść w kierunku koordynacji opieki nad pacjentem. - Nie chodzi o to, aby każdy powiat miał wszystkie dziedziny medycyny u siebie (…) – przekonywał.

Zwrócił także uwagę, na potrzebę edukacji i informacji dla pacjentów. - Infolinia NFZ - będziemy ją bardzo rozwijali – zapowiedział.

Kolejki się skrócą?

Prezes NFZ Andrzej Jacyna  zapowiedział z kolei, że w przeciągu półrocza NFZ jest w stanie znacząco skrócić kolejki w wielu dziedzinach.

- Ten optymizm ma podłoże w tym, co widzimy w gospodarce, płace rosną szybciej, więc znacząco w tym roku zmienimy plan finansowy w górę, zwiększymy przychody ze składek. Za styczeń mamy 143 mln zł więcej ze składki zdrowotnej niż było w planie - poinformował. - Zakładam znaczący wzrost nakładów, bo rosną wynagrodzenia (…) - dodał.

- Te środki powinny pomóc przełamać problem ilościowy, a wtedy przymierzymy się do jakości – dodał i wyraził nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy będzie dostęp do kilku podstawowych rejestrów medycznych, które będą podstawą do oceny jakości. Według niego, trzeba odchodzić od ilości, a iść w kierunku jakości.

- Zaczynamy budowę nowego systemu informatycznego NFZ, podpisaliśmy umowę z dostawcami - podkreślił.  

- Mam nadzieję, że znacząco zwiększymy nasze możliwości, wzmocnimy kadrowo NFZ, aby realizować obowiązki wynikające z ustawy. Mamy ogromne dane, których dziś nie wykorzystujemy, ale będziemy rozwijać nasze możliwości analityczne – wskazał prezes NFZ.

Odejście od hospitalizacji

Z kolei wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwracał uwagę, że kierunek działań na najbliższe miesiące to odchodzenie od hospitalizacji na rzecz opieki ambulatoryjnej. - Szpital nie powinien być miejscem leczenia dla tych, którzy nie potrzebują tego bezwzględnie. NFZ nad tym mocno pracuje - podkreślił. - Będziemy przerzucali świadczenia z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnego i to się już dzieje w programach lekowych, gdzie wiele podań może być realizowanych ambulatoryjnie - wskazał.

Jak mówił, że jakość jest związana z dobrymi zasobami, z ilością wykonywanych świadczeń i niezbędne jest rozwijanie centrów kompetencji. 

Ponadto wyraził nadzieję, że jeszcze przed końcem kadencji uda się przygotować projekt ustawy regulujący opiekę farmaceutyczną.

Natomiast Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przekonywał, że powinniśmy jak najszybciej wdrożyć takie rozwiązania prawne, aby skutecznie monitorować sytuacje niepożądane. - Jak najszybciej potrzebna jest nowela ustawy o zdarzeniach niepożądanych, aby zagwarantować to, że szpitale będą reagować na zdarzenia niepożądane – wskazał. Kolejną niezbędną zmianą jest według niego, dołączenie do infolinii dla pacjentów, portalu ogólnej wiedzy medycznej, gdzie znajdą się uwiarygodnione informacje.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

saw Wtorek, 19 Marca 2019, 9:52
kontrakty wielokrotnie zbyt male- specjalistyka w tym rehabilitacja bankrutuje- a ten naukowiec snuje Bjaki Wujka Remiusa