Nowe zasady wypisywania recept coraz bliżej

20 Marca 2019, 9:28 RECEPTA

Do końca marca powinien być znany efekt prac nad projektem zmian legislacyjnych, które zmierzać będą do zniesienia z lekarzy obowiązku określania na drukach recept odpłatności za lek refundowany-poinformował Naczelną Izbę Lekarską wiceminister zdrowia - Janusz Cieszyński.

Zmiany w sposobie wystawiania recept na leki refundowane to od lat postulat samorządu lekarskiego. Ostatnie pismo w tej sprawie prezes NRL Andrzej Matyja wysłała do szefa resortu zdrowia na początku lutego tego roku. W liście skierowanym do Łukasza Szumowskiego przypomniał, że środowisko lekarzy od lat apeluje o uproszczenie zasad wystawiania druków recept - szczególnie w zakresie obowiązku oznaczania odpłatności za lek refundowany. Ta ostatnia jest szczególnie istotnym dla lekarzy tematem, gdyż wiąże się z odpowiedzialnością finansową i często podlega kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Prawo do refundacji powinno być dekretowane na etapie realizacji recepty – rolą lekarza pozostaje dobranie właściwego leku i na tym powinien skoncentrować swoją uwagę- ocenił Andrzej Matyja. Dlatego też samorząd zadeklarować chęć współpracy nad rozwiązaniami legislacyjnymi już na bardzo wczesnym ich etapie.

Źródło: NIL

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz