W 2019 r. wydamy dwa razy więcej na e-zdrowie. Ile wydano w 2018 r.?

20 Marca 2019, 11:49 Janusz Cieszyński (MZ)

Przeszło 69 mln złotych przeznaczono w ciągu ostatnich dwóch lat na realizację Projektu P1. W 2019 nakłady na platformę P1 mają wynieść niemal drugie tyle. Resort określił również listę priorytetów e-zdrowia na ten rok.

W sumie tylko w tym roku zakładany na ten cel budżet ma wynieść 67,402 mln złotych z czego nieco ponad 66 mln zł środków pochodzić będzie z UE – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – ujawnia w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Kostusia (PO), Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

- Dalsza informatyzacja sektora ochrony zdrowia to szansa zidentyfikowania nowych możliwości uszczelnienia systemu opieki medycznej w Polsce oraz optymalizacji jej kosztów. Odpowiednie narzędzia informatyczne oraz sprawny przepływ informacji w administracji publicznej jest niezbędny do efektywnego planowania opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowych analiz w tym obszarze - wskazał Janusz Cieszyński.

Dodał również, że w latach 2017-2018 środki finansowe przeznaczone na realizację platformy P1 wyniosły odpowiednio w 2017 - 16 313 727,82 zł (w tym 10 175 867,90 zł w ramach dofinansowania projektu z POPC) i 53 203 897,10 zł w 2018 (w tym 48 211 695,05 zł w ramach dofinansowania projektu z POPC).

Wiceminister wskazał również listę priorytetowych działań na ten rok.

Wśród nich mają się znaleźć m.in. podłączenie wszystkich podmiotów leczniczych oraz praktyk lekarskich do systemu P1, przeprowadzenie pilotażu e-skierowania, co do zasady, według mechanizmów wypracowanych w trakcie pilotażu e-recepty, przeprowadzenie prac analitycznych, deweloperskich oraz legislacyjnych w kontekście funkcjonalności Systemu P1 związanej ze Zdarzeniami Medycznymi oraz Wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy usługodawcami.

Priorytetowym działaniem w tym roku ma być też dalszy rozwój i rozpowszechnianie informacji o Internetowym Koncie Pacjenta i udostępnienie pierwszej wersji darmowej aplikacji umożliwiającej realizację obowiązku ustawowego związanego z obsługą e-recept i e-skierowań w przypadku braku posiadania dedykowanego oprogramowania po stronie usługodawców.

Niestety na liście priorytetów nie znalazł się zapowiadany już w ubiegłym roku pilotażowy projekt wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Źródło: sejm.gov.pl

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz