OZZL: Wielu lekarzy nie zdało Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Egzamin źle przygotowany, apelują do MZ

15 Grudnia 2015, 14:07 ozzl

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy alarmuje, że aż kilkadziesiąt procent lekarzy nie zdało Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w większości specjalizacji. W oficjalnym piśmie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła podkreślono, że poziom trudności pytań egzaminacyjnych wykraczał poza ramy obowiązujących programów specjalizacji, co poskutkowało niesprawiedliwą oceną wiedzy lekarzy.

Według OZZL forma egzaminu była zupełnie niedopasowana do rodzaju kształcenia lekarskiego. – Złożona forma pytań testowych (pytania z licznymi podpunktami, zdania wielokrotnie złożone, podwójne zaprzeczenia) oraz pytania oparte na pojedynczych doniesieniach i opiniach, a nie ugruntowanej i potwierdzonej wiedzy, nie powinny pojawiać się na egzaminie – czytamy w skierowanym do Radziwiłła piśmie. Lekarze zaznaczyli też, że wiele pytań wydawało się być ułożonych na podstawie podręczników i publikacji, których nie ma w spisie obowiązkowej literatury.

Kolejny zarzut dotyczy zbyt późnego (miesięczne wyprzedzenie) poinformowania o samym terminie egzaminu. – To nie tylko uniemożliwia spokojne przygotowanie merytoryczne, ale także utrudnia realizację podjętych wcześniej zobowiązań zawodowych (praca na oddziale, dyżury, poradnie) w taki sposób, aby uszczerbku nie doznało dobro pacjenta.

Wnioskodawcy apelują o pilną interwencję ministra u Konsultantów Krajowych z poszczególnych specjalizacji i dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, a także o wprowadzenie zmian przed wiosenną sesją egzaminacyjną. Wśród oczekiwanych zmian znajduje się m.in.:

- wskazanie wiodącego podręcznika i literatury, na podstawie których układane są pytania,

- ujawnienie pytań po każdym teście, wraz z szablonem odpowiedzi i podaniem ich źródła,

- odstąpienie od zasady wymogu uzyskania przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w przypadku niezdania egzaminu przez więcej niż 25% zdających,

- zapewnienie możliwości zakwestionowania pytań oraz możliwości odwołania się od wyniku egzaminu,

- dochowanie obowiązku starannej weryfikacji poprawności pytań.

- Czy jest możliwe, że kończąc szkolenie specjalizacyjne, które lekarze odbywają w akredytowanych ku temu jednostkach, pod okiem specjalistów, po ukończeniu wszystkich obowiązkowych kursów, staży oraz wykonaniu wymaganej liczby procedur, tak znaczna część nie posiadała wiedzy odpowiedniej, by uzyskać tytuł specjalisty? Czy może przyczyny należy upatrywać w wadliwie przeprowadzonym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym? – pytają wnioskodawcy.

Według oficjalnych danych Centrum Egzaminów Medycznych  w Łodzi nie zdało kilkadziesiąt procent przystępujących do niego lekarzy.

Egzaminu nie zdało m.in.:

- Anestezjologia i intensywna terapia: 91 proc.

- Chirurgia ogólna: 42 proc.

- Chirurgia onkologiczna: 38 proc.

- Chirurgia dziecięca: 62 proc.

- Chirurgia plastyczna: 86 proc.

- Chirurgia stomatologiczna: 44 proc.

- Chirurgia szczękowo-twarzowa: 29 proc.

- Choroby wewnętrzne: 30 proc.

- Choroby zakaźne 50 proc.

- Gastroenterologia: 32 proc.

- Geriatria: 40 proc.

- Hipertensjologia: 41 proc.

- Medycyna nuklearna: 50 proc.

- Medycyna pracy: 44 proc.

- Medycyna ratunkowa: 29 proc.

- Medycyna rodzinna: 31 proc.

- Nefrologia: 30 proc.

- Neurochirurgia: 47 proc.

- Ortopedia: 66 proc.

- Otolaryngologia: 37 proc.

- Patomorfologia: 45 proc.

- Położnictwo i ginekologia: 25 proc.

- Psychiatria: 33 proc.

-Radiologia onkologiczna: 30 proc.

- Stomatologia dziecięca: 62 proc.

- Stomatologia zachowawcza: 24 proc.

AP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz