Jest lek na depresję poporodową

22 Marca 2019, 10:20

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy lek na bazie breksanolonu. To pierwszy na rynku preparat , który może być stosowany w leczeniu depresji poporodowej u dorosłych kobiet.

Nowy lek na depresję poporodową nie będzie jednak dostępny w aptekach, bowiem jego podanie wymagać będzie ciągłej infuzji przez około 60 godzin. Dodatkowo - z uwagi na ryzyko pojawienia się nagłej utraty przytomności - preparat będzie podawany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej,  a pacjentki będą musiały być poddane monitoringowi pulsoksymetrycznemu, który pozwala na kontrolę saturacji krwi tlenem.

Skuteczność nowego preparatu potwierdzono w dwóch badaniach klinicznych, w których pacjenci otrzymywali 60-godzinne kroplówki z breksanolonu lub placebo, a następnie poddani byli czterotygodniowej obserwacji. Jedno z badań obejmowało pacjentki z ciężką, drugie natomiast z umiarkowaną depresją poporodową. W obu próbach klinicznych pacjentki otrzymujące lek wykazały poprawę i zmniejszenie objawów depresji poporodowej – zarówno zaraz po podaniu leku, jak i pod koniec założonego okresu obserwacji. Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych stwierdzono m.in. senność, suchość w ustach, utratę przytomności oraz uderzenia gorąca.

- Depresja poporodowa to poważny problem zdrowotny, który w stanach ciężkich może zagrażać życiu zarówno matki, jak i nowo narodzonego dziecka. Dodatkowo depresja poporodowa może również wpływać na więź matki z dzieckiem – podkreśliła Tiffany Farchione,  p.o. dyrektora wydziału produktów psychiatrycznych w Centrum Oceny i Badań nad Lekami FDA.

Eksperci wskazują, że depresja poporodowa to zjawisko często występujące po porodzie, choć jego pierwsze symptomy można rozpoznać już w trakcie ciąży. W obowiązujących od 1 stycznia nowych standardach opieki okołoporodowej w trakcie ciąży pacjentki powinny być poddane ocenie stanu psychicznego i ryzyka wystąpienia. Ocena ta powinna być dokonywana trzykrotnie w czasie ciąży. W przypadku stwierdzenia takiego ryzyka, lekarz lub położna prowadzący ciążę, mają obowiązek skierowania ciężarnej do psychologa.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz