2018r. szczególnie udany dla Grupy NEUCA

22 Marca 2019, 13:01 dane wyniki analiza dokument

Grupa NEUCA podsumowała rok 2018. Przychody firmy wzrosły o 4 proc. do 7,75 mld zł. Po oczyszczeniu wyniku o zdarzenia jednorazowe grupa zarobiła 98,1 mln zł. Grupa NEUCA planuje kontynuacje skupu akcji własnych, na który w ubiegłym roku wydała 65 mln złotych.

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA

(mln zł)

2018

2017

zmiana  % r/r

     4Q 2018

4Q 2017

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

7 753

7 485 

4%

1 950

1 897

3%

Zysk brutto ze sprzedaży

784,4

739,2

6%

198,7

194,3

2%

Rentowność brutto

10,12%

9,88%

  +0,24 pp.

10,19%

 10,24%

     -0,05 pp.

EBITDA

161,5

154,6

4%

41,2

47,0

-12%

EBIT

127,0

121,7

4%

32,1

38,6

-17%

Wynik netto

98,3

94,1

4%

24,2

30,6

-21%

Podstawowe wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych)

(mln zł)

2018      skoryg

2017
skoryg

zmiana  % r/r

4Q 2018      skoryg

4Q 2017
skoryg

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

7 753

7 485 

4%

1 950

1 897

3%

Zysk brutto ze sprzedaży

784,4

739,2

6%

198,7

194,3

2%

Rentowność brutto

10,12%

9,88%

  +0,24 pp.

10,19%

 10,24%

    -0,05 pp.

EBITDA

161,3

159,6

1%

41,2

47,0

-12%

EBIT

126,8

126,7

0%

32,1

38,6

-17%

Wynik netto

98,1

99,1

-1%

24,2

30,6

-21%

 W całym 2018 r. w segmencie aptek niezależnych NEUCA osiągnęła 31,5% udziałów. Relacje z farmaceutami Grupa buduje poprzez ciągłą pracę nad satysfakcją kleinta. Dodatkowo w ubiegłym roku Spółka osiągnęła najwyższy poziom NPS ze wszystkich dystrybutorów farmaceutyków.

Duży wpływ na jakość współpracy z farmaceutami mają programy apteczne i rynkowe aktywności. Na koniec grudnia 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (59% aptek niezależnych w kraju). Łącznie ponad 1970 aptek (w tym 852 z Partner+) korzysta z zaawansowanych programów NEUCA. Apteki w programach Partner+, IPRA i Zysk+ stanowią już 20% aptek niezależnych w Polsce.

Produkty własne w górę

Rosnącą popularnością wśród niezależnych farmaceutów cieszą się również produkty własne. Przychody ze sprzedaży produktów pod marką Apteo, Genoptim i Cera+ do aptek zwiększyły się w 2018 r. o 16% r/r do 137,8 mln zł, a zysk netto w tym segmencie wzrósł o19% r/r do 26,7 mln zł. Coraz większą rolę w portfolio Grupy NEUCA odgrywa marka Genoptim, skupiająca najbardziej marżową grupę produktów.

Rosnąca sieć przychodni i perspektywiczne badania kliniczne

NEUCA skutecznie rozwija działalności w segmencie przychodni, badań klinicznych i telemedycyny, który w ub.r. znacząco zwiększył skalę biznesu i przekroczył próg rentowności. W 2018 r. sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia liczyła 69 placówek z dostępem do 155 tys. pacjentów w całym kraju. Przychodnie lekarskie odpowiadały również za największą część przychodów – blisko 70% całego segmentu pacjenckiego.

NEUCA wzmocniła też obszar badań klinicznych, nabywając w październiku Małopolskie Centrum Medyczne (MCM), wyspecjalizowane w dziedzinie hematoonkologii. MCM jest największym pojedynczym ośrodkiem badań klinicznych w Polsce i zarazem dziesiątą tego typu placówką w strukturach Grupy NEUCA. Za poprawę wyników tych biznesów odpowiadał skokowy wzrost kontraktów w segmecie SMO oraz inwestycje w nowe ośrodki badań klinicznych.

- Ubiegły rok był okresem pełnym wyzwań związanych m.in. z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów prawnych oraz rosnących kosztów wynagrodzeń. Dzięki konsekwencji w realizacji naszej strategii wsparcia niezależnych farmaceutów osiągnęliśmy sukces, jakim jest trwała pozycja lidera rynkowego oraz status najchętniej polecanego dostawcy leków w Polsce, czego wyrazem jest najwyższy wskaźnik NPS w branży. Koncentracja na kliencie, praca nad jakością serwisu i ofertą, daje nam pozycję w branży, która pozwala poprawiać wyniki finansowe. Dzięki rosnącym zyskom możemy zwiększać dywidendę na akcje, która w tym roku wzrośnie o ponad 15%. Stale inwestujemy w rozwój zarówno w naszym podstawowym obszarze działalności, gdzie otworzyliśmy nowoczesne centrum dystrybucji, jak i w nowych projektach kierowanych do pacjenta. Nasza aktywność w tym zakresie stanowi solidny fundament do wzrostów wyników w tym i kolejnych latach – powiedział Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

źródło: mat. p.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz