Sanepid ostrzega: metka łososiowa i mięso z salmonellą

22 Marca 2019, 16:35 GIS logo

W trakcie badań zleconych przez producenta w wyrobach mięsnych stwierdzono salmonellę. O którą firmę i serie produktów chodzi? Cozaleca Sanepid?

W kiełbasie surowej metka łosiosowa MAP oraz w mięsie garmażeryjnym z łopatki wieprzowej wykryto pałeczki Salmonelli spp.

Zagrożenie: Obecność bakterii Salmonella spp. wykryto w trakcie badań zleconych przez producenta.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt - Kiełbasa surowa metka łososiowa MAP

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 03.04.2019 r.

Produkt - Mięso garmażeryjne z łopatki wieprzowej

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 24.03.2019 r.

Producent podjął działania w celu wycofania kwestionowanych partii produktów z obrotu. Dodatkowo, producent podjął decyzję o wycofaniu następującego produktu:

Produkt - Kiełbasa surowa metka łososiowa

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 27.03.2019 r.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o powyższych wynikach Głównego Inspektora Sanitarnego, który następnie poinformował odpowiednie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o konieczności podjęcia działań w celu monitorowania wycofania kwestionowanej partii produktów z obrotu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu do czasu podjęcia skutecznych działań mających na celu eliminację Salmonella, zakazał produkcji surowych wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej w zakładzie.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz