Rada ds. Taryfikacji za kontynuacją prac nad taryfikacją leczenia w AOS chorych na hemofilię

25 Marca 2019, 9:56 AOTMiT

- Rada ds. Taryfikacji na ostatnim posiedzeniu  zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia oraz z przedstawicielem organizacji pacjentów - informuje AOTMiT.

Posiedzenia Rady odbyło sie 21 marca br. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaleciła kontynuowanie prac nad procesem taryfikowania ww. świadczeń. Zwrócono uwagę na zasadność podjęcia próby oszacowania potencjalnych oszczędności dla NFZ, wynikających z ograniczenia liczby hospitalizacji. Rada zwróciła także uwagę na konieczność podjęcia równoległych działań w zakresie zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Rada zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących wszczepienie lub wymianę podskórnego kardiowertera-defibrylatora, aprobując przyjęte rozwiązania i rekomendując kontynuowanie prac w ww. zakresie.

Co z psychiatrią dziecięcą?

Rada zapoznała się także z założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży i przeprowadziła konsultacje z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia.

Rada, widząc pilną potrzebę wprowadzenia zaproponowanych zmian, zmierzających do odciążenia szpitali psychiatrii dziecięcej i wzmocnienia opieki środowiskowej, zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie.

Ponadto, Rada wysłuchała przedstawionej przez Agencję prezentacji dot. standardu rachunku kosztów.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz