NIL: Porozumienie z rezydentami jest niezrealizowane

25 Marca 2019, 9:18 Lekarze

Naczelna Rada Lekarska na ostatnim posiedzeniu przyjęła stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP z zapisów Porozumienia z lekarzami rezydentami z 8 lutego 2018 r.

NRL wzywa Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, by ubiegłoroczne Porozumienie było realizowane.
 
- W obliczu nierealizowania wielu punktów Porozumienia, które w świadomości podpisujących go lekarzy reprezentujących Naczelną Radę Lekarską, Porozumienie Rezydentów oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy było pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji w opiece zdrowotnej w Polsce i wstępem do reformy systemu ochrony zdrowia, a także wobec braku wystarczających działań nakierowanych na skokowy wzrost jej finansowania, szczególnie w zakresie jak najszybszego dojścia do uzgodnionego przez strony poziomu nakładów publicznych na ochronę zdrowia wyrażonego odsetkiem PKB, Naczelna Rada Lekarska wzywa Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, a porozumienie w chwili obecnej uznaje za niezrealizowane - czytamy w stanowisku.
 
Jak podkreśla Rada,  zawarciu porozumienia towarzyszyły duże nadzieje. Uznano je za pierwszy krok do uzdrowienia sytuacji w opiece zdrowotnej w Polsce, wstęp do reformy systemu ochrony zdrowia i większego jej finansowania.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich, a także organizacji branżowych i środowisk pacjentów o podjęcie działań na rzecz konsolidacji sił dla przyspieszenia niezbędnej, głębokiej reformy systemu ochrony zdrowia.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz