Federacja Porozumienie Zielonogórskie: POZ OK jako uzupełnienie POZ PLUS

25 Marca 2019, 12:51 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

- Przygotowany przez Porozumienie Zielonogórskie projekt pilotażu opieki koordynowanej POZ OK jest w fazie uzgadniania szczegółów z NFZ i resortem zdrowia. Odbyła się już seria spotkań w tej sprawie i planowane są kolejne – informuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie. 

Od lipca ub. roku trwa pilotaż programu opieki koordynowanej POZ PLUS.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podkreśla, że stworzony przez Federację projekt POZ OK nie powstał w opozycji, ale stanowi uzupełnienie dla programu POZ PLUS. Zawiera wiele nowych elementów, ale przede wszystkim dotyczy innych podmiotów.

POZ OK dla małych przychodni
- W projekcie POZ PLUS uczestniczą przede wszystkim duże podmioty lecznicze, zaś nasz projekt adresowany jest do mniejszych przychodni, mających pod opieką do 5-10 tys. pacjentów - wyjaśnia Jacek Krajewski.

- Według naszej koncepcji, w projekcie będą mogły wziąć udział także małe praktyki lekarzy rodzinnych, które nie zatrudniają specjalistów. Zatem równoległa realizacja obu projektów da możliwość prowadzenia opieki koordynowanej przez całą POZ - dodaje. 
W projekcie POZ OK dużą wagę przykłada się do edukacji i profilaktyki. Jednak opierają się one o inne założenia niż w POZ PLUS.

Badania przesiewowe

Porozumienie Zielonogórskie proponuje oprzeć się nie na bilansach zdrowotnych, ale na badaniach przesiewowych, przeprowadzanych według wytycznych towarzystw naukowych i celowanych w kierunku ściśle określonych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz chorób przewlekłych.

Według projektu są to m.in.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, dyslipidemie, nadwaga lub otyłość, niewystarczająca aktywność fizyczna, uzależnienie od palenia tytoniu, nadużywanie alkoholu, stresujący tryb życia, obciążenie rodzinne występowaniem chorób sercowo-naczyniowych.

Przewiduje się również w ramach POZ wykonywanie lub kierowanie na badania przesiewowe w kierunku najczęstszych chorób, nowotworowych: raka jelita grubego, raka szyjki macicy i raka piersi.

Opieka koordynowana nad chorymi przewlekle

Poza badaniami przesiewowymi, w ramach programu profilaktycznego w projekcie POZ OK proponuje się także interwencję edukacyjno-behawioralną, indywidualna i grupową, która ma skłonić osobę z odwracalnymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych do zmiany stylu życia. 
Drugim obszarem pilotażu POZ OK jest, podobnie jak w POZ PLUS, program opieki koordynowanej nad chorymi przewlekle, oparty m.in. o wdrażanie indywidualnych planów opieki medycznej oraz dostęp do poszerzonego zakresu badań diagnostycznych i konsultacji lekarzy innych specjalności.

Program ten dedykowany będzie pacjentom z rozpoznaniem cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, stabilnej choroby wieńcowej, migotania przedsionków i przewlekłej niewydolności serca.

Jak proponuje Porozumienie Zielonogórskie, ma on być prowadzony przy ograniczeniu do minimum nowych obowiązków sprawozdawczych, związanych z ewidencjonowaniem realizowanych świadczeń i monitorowaniem jakości opieki.

Źródło: FPZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz