3-4 kwietnia 2019 r. - pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „MEDiacja”.

28 Marca 2019, 15:41

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. odbędzie się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „MEDiacja”. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym.

 - Celem naszej konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie - podkreślają organizatorzy.

Instytucja mediacji funkcjonuje już od dłuższego czasu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak wraz z uchwaleniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Ustawa o mediacji) doszło do rozszerzenia instrumentu, jakim jest mediacja. Celem tej ustawy jest upowszechnienie mediacji oraz jej szerokie stosowanie jako szybszego i tańszego mechanizmu rozwiązywania sporów.

- Dla lekarza czy podmiotu leczniczego mediacja może okazać się atrakcyjna ze względu na tempo postępowania, jej poufny charakter oraz niższy koszt prowadzonego postępowania - przekonują organizatorzy konferencji.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz