Neurologia na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia. Jakie zmiany postulują eksperci?

25 Marca 2019, 14:32 mózg

- Szybko rosnąca liczba ludzi starszych w Polsce spowoduje wzrost liczby pacjentów z chorobami mózgu, co sprawi, że koszty leczenia tych schorzeń gwałtownie wzrosną - przekonywali neurolodzy na ostatnim posiedzeniu senackiej komisji zdrowia.  Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od kilku miesięcy apelują o zmiany, które poprawią sytuację środowiska neurologicznego i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom. Swoje postulaty przekazali wiceministrowi zdrowia.

W ostatnim posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, które odbyło się 19 marca br., wzięli udział eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi. Na ręce Waldemara Kraski, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia
i obecnego na posiedzeniu wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego zostały złożone postulaty dotyczące poprawy sytuacji w polskiej neurologii. 

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

  • Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.
  • Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego)
  • Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:

a.      objęcie pilotażem w zakresie leczenia interwencyjnego udaru mózgu (trombektomia mechaniczna) całego kraju (co najmniej 24, a nie 7 ośrodków),

b.      wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju,

c.      refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,

d.      objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,

e.      objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).

  • Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.
  • Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.
  • Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).
  • Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora –programowanie farmakoterapii).
  • Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).
  • Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.
  • 10.   Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie)

– Sytuacja polskiej neurologii jest zła i jeżeli szybko nie wprowadzimy konkretnych zmian i rozwiązań systemowych, to za kilka lat będziemy mieć ogromny, być może już niemożliwy do naprawy, problem spowodowany brakami kadrowymi i złym finansowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie wszystkich kwestii, o których mówimy, to proces, który wymaga czasu. Jednak warto, aby decydenci dostrzegli całą gamę problemów i rozważyli, w jakiej kolejności można się nimi zająć. Jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami, jesteśmy otwarci na dialog i współpracę – a wszystko po to, aby polski pacjent był odpowiednio zaopiekowany i bezpieczny – powiedział po posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Źródło: materiały prasowe

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Józefa Poniedziałek, 25 Marca 2019, 17:51
Co to za słowo: "zaopiekowany"?