2 kwietnia manifestacja przed Ministerstwem Zdrowia

26 Marca 2019, 11:04 SZPITAL

2 kwietnia o godz. 13 przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich organizują manifestację. Zapraszają do udziału także przedstawicieli zawodów medycznych oraz pacjentów. Chodzi o pogarszającą się sytuację finansową szpitali, a także podwyżki płac pracowników nieobjętych wcześniej porozumieniami.

W czasie manifestacji planowane jest wręczenie petycji kierowanej do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego.

Szpitale powiatowe kilkukrotnie apelowały do MZ o podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w ochronie zdrowia oraz poprawy kondycji finansowej szpitali powiatowych. W liście otwartym skierowanym na początku marca do ministra zdrowia oraz premiera przedstawiciele  Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych ocenili, że prowadzone od grudnia ubiegłego roku rozmowy Zarządu OZPSP z przedstawicielami kierownictwa ministerstwa zdrowia i NFZ nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Jakie koszty rosną i jak pogorszyła się kondycja finansowa placówek: Szpitale powiatowe: 2018 r. ze skokowym wzrostem strat na...

- Związek postulował o 15-procentowy wzrost wyceny wszystkich procedur realizowanych przez szpitale funkcjonujące w ramach sieci. Propozycją ministerstwa był 5-procentowy wzrost procedur z zakresu interny, SOR i NPL - wskazano. W oceni placówek, oznacza to wzrost finansowania zaledwie o 2-3 proc.

W ocenie szpitali, pogarszająca się sytuacja finansowa placówek wynika z dramatycznego wzrostu kosztów oraz zablokowania możliwości wzrostu przychodów, a ryczałty dla szpitali funkcjonujących w sieci, wyliczone na podstawie wykonania roku 2015, aktualnie nie wystarczają na pokrycie kosztów ich funkcjonowania.

Polecamy także: 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Prezes58 Środa, 27 Marca 2019, 10:40
Na ten rok podstawa wyliczenia ryczałtów będzie wykonanie ryczałtu ubiegłorocznego.