Apel pacjentów w sprawie sytuacji chorych z niewydolnością serca

26 Marca 2019, 12:31 lekarz kardiolog serce zawał

-Zwracamy się do Pana Ministra po raz kolejny w imieniu środowiska pacjentów o podjęcie długo oczekiwanych działań na rzecz dostępu do skutecznego leczenia dla grupy najbardziej potrzebujących pacjentów, zmagających się z ciężkim stadium niewydolności serca, nie mających innej alternatywy terapeutycznej - piszą w liście do ministra zdrowia przedstawiciele organizacji pacjenckich. Publikujemy pełną treść listu:

 

Po raz kolejny na marcowej liście leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie znalazła się terapia ratująca życia, pozwalająca dotrwać pacjentom do przeszczepu serca lub przedłużyć życie w sytuacji braku możliwości takowego (sakubitryl/walsartan).

Podtrzymujemy dotychczasowe, spójne stanowisko dotyczące potrzeby włączenia skutecznej terapii. Niewydolność serca jako jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych w naszym kraju jest zaniedbana, a jej leczenie odbiega od standardów stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie pacjenci mogą liczyć na znacznie lepszy dostęp do odpowiednich terapii lekowych. Doceniamy działania podjęte przez resort zdrowia w zakresie kompleksowej opieki i rozpoczęcie wdrażania opieki koordynowanej w niewydolności serca. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że farmakoterapia jest nieodzownym elementem całościowej opieki nad chorymi. Skuteczna terapia, określana kamieniem milowym w farmakoterapii omawianego schorzenia, zapewni pacjentom szczególnie obciążonym chorobą poprawę jakości codziennego funkcjonowania, w tym również prowadzenie aktywnego życia zawodowego i rodzinnego.

W nadchodzącym dziesięcioleciu zachorowalność na niewydolność serca będzie najczęściej występującym schorzeniem spośród chorób układu sercowo - naczyniowego.

Tylko 50 procent chorych ma szansę na 5-letnie przeżycie, aż 11 procent umiera w pierwszym roku po hospitalizacji

Szereg trudności jakie towarzyszą pacjentom każdego dnia sprawia, że jakość codziennego funkcjonowania jest niezwykle niska. W wyniku tego pacjenci coraz częściej zapadają na depresję, nie mogą podejmować aktywności zawodowej, a życie rodzinne ulega degradacji. Prawie 80 procent pacjentów zdolnych do pracy nie może podejmować zawodowej aktywności, a to w znaczący sposób obciąża budżet państwa. Czy Polska naprawdę może sobie na to pozwolić?

Nie mniej kosztochłonna jest hospitalizacja pacjentów, którzy nieustannie muszą wracać do szpitali z powodu braku właściwego leczenia, a w konsekwencji braku poprawy stanu zdrowia. Długie kolejki do specjalistów, problemy szpitali powiatowych i braki kadrowe są dla pacjentów wyjątkowo bolesne, a jedynym rozwiązaniem jest nowoczesna, skuteczna farmakoterapia, dzięki której pacjent przestanie wracać do szpitala, a dalej będzie mógł wrócić do pracy i aktywnego życia rodzinnego.

W imieniu najbardziej potrzebującej grupy pacjentów z niewydolnością serca oraz osób zaangażowanych w proces leczenia i opieki, raz jeszcze apelujemy do Pana Ministra o pochylenie się nad sytuacją chorych i uwzględnienie w najbliższym projekcie majowej listy leków refundowanych ratunku dla pacjentów z niewydolnością serca. Prawie milion pacjentów nie może pozostać bez odpowiedniego leczenia, a kolejnych kilka milionów osób zagrożonych niewydolnością serca zasługuje na dostęp do światowych standardów w zakresie leczenia.

Pod listem podpisali się:

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów

Marta Kałużna-Oleksy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca

Agnieszka Wołczenko, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pacjentów EcoSerce

Marek Kustosz, Prezes Instytutu Człowieka Świadomego

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz