NFZ zmienia kody m.in. dla rekonstrukcji piersi, wydziela porady dietetyków

27 Marca 2019, 12:28 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Zmieniają się kody, którymi placówki medyczne sprawozdają do NFZ wykonane procedury. Osobny kod od kwietnia będzie mieć doradztwo dietetyka, zmieniają się też kody związane z rekonstrukcją piersi i neuromodulacją krzyżową. 

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.41.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.41 dotyczą dopisania kodów:

Kod

Nazwa

Data obowiązywania

85.71

Całkowita rekonstrukcja piersi

1.03.2019 r.

85.72

Obustronna rekonstrukcja piersi

1.03.2019 r.

00.663

Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych

1.03.2019 r.

86.961

Neuromodulacja krzyżowa

1.04.2019 r.

86.969

Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji

1.04.2019 r.

13.99

Operacje soczewki – inne

1.04.2019 r.

89.031

Doradztwo dietetyka

1.04.2019 r.

89.039

Porada, personel pomocniczy – inne

1.04.2019 r.

Z dniem 31.03.2019 r. przestają obowiązywać kody:

  •  86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
  •  13.9 Inne operacje soczewki„
  •  89.03 Porada, personel pomocniczy

Zmiany to m.in. efekt poszerzenia koszyka świadczeń. W połowie marca do konsultacji skierowano zarządzenie prezesa NFZ umożliwiające rozliczanie nowych świadczeń gwarantowanych: neuromodulacja krzyżowa, keratoprotezowanie rogówki, angioplastyka wieńcowa z użyciem balonu uwalniającym lek, wszczepienie/ wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Zobacz: Zmiany w szpitalnych taryfach. Za co NFZ będzie płacić gorzej, a za co lepiej?

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz