Projekt rozporządzenia: wzrost wynagrodzeń w Sanepidzie o 2,3 proc.

27 Marca 2019, 13:41 pieniądze

Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Sanepidu o ok. 2,3 proc., zaś maksymalnych od ok. 2,3 do 19,5 proc. - przewiduje opublikowany w środę projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. warunków wynagradzania za prace pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

- Nowelizacja rozporządzenia polegająca na zmianie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest spowodowana zaplanowanym w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.  średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, który wynosi 102,3 proc.. Dodatkowo projektowane rozporządzenie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.  w 2019 r. wynosi 2250 zł - czytamy w uzasadnieniu.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach I – XXII wynoszą 1463 zł – 2517 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynoszą 2438 zł – 6302 zł. Oznacza to wzrost minimalnych stawek o około 2,3 proc., a maksymalnych stawek od około 2,3 proc. do 19,5 proc..

- Podkreślenia wymaga, że podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, z uwagi na fakt, że będzie się mieścić w ramach planowanych limitów wynagrodzeń dla jednostek budżetowych. Natomiast podwyższenie górnych pułapów miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników, pozwoli na ustalenie wyższych wynagrodzeń w przyszłości - podkreślono w uzasadnieniu.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego miałyby obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy także:

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

vera Czwartek, 28 Marca 2019, 9:28
Nowelizacja związana ze zmianami wynikającymi z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. I tyle.