Wytyczne dla lekarzy POZ w jednym miejscu

28 Marca 2019, 9:35 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Platforma wytyczne.org jest przeznaczona do publikowania wytycznych i materiałów dla pacjentów z każdej z dziedzin medycyny. Platforma umożliwia organizację i udział w konsultacjach projektów wytycznych.

 

W związku z realizacją projektu unijnego przez Naczelną Izbę Lekarską i Partnerów: Medycynę Praktyczną, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, w ramach którego powstała platforma internetowa wytyczne.org.

Adaptację przeprowadziło pięć zespołów złożonych z polskich ekspertów klinicznych, lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz dziedzin właściwych dla tematów wytycznych, reprezentantów pacjentów i specjalistów ds. metodologów Evidence-based medicine (EBM) czuwających nad technicznymi aspektami procesu adaptacji.

Wymienione poniżej zagadnienia zostały opracowane przede wszystkim jako pomoc w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

  1. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego
  2. Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce
  3. Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych
  4. Postępowanie w zaostrzeniach astmy u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych

Piąte wytyczne zespołu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dotyczące rozpoznawania nowotworów głowy i szyi oraz opieki nad pacjentami po leczeniu nowotworu głowy i szyi są w opracowaniu i wkrótce zostaną zgłoszone do konsultacji a następnie do publikacji.

Platforma wytyczne.org powstała z myślą o lekarzach i pozostałych zawodach medycznych, reprezentantach pacjentów, środowisku naukowym oraz osobach i organizacjach zaangażowanych w tworzenie, ocenę i wdrażanie wytycznych.

Promuje i umożliwia ona nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej naukowców, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, reprezentantów pacjentów i specjalistów ds. metodologii EBM w procesie tworzeniu wytycznych. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Platforma jest przeznaczona do publikowania wytycznych i materiałów dla pacjentów z każdej z dziedzin medycyny. Zasoby bazy powiększane będą z udziałem i zaangażowaniem towarzystw lekarskich oraz innych organizacji zajmujących się tworzeniem wytycznych zgodnie z zasadami EBM.

Platforma umożliwia organizację i udział w konsultacjach projektów wytycznych. Proces konsultacji, w tym uzyskiwanie opinii środowiska pracowników ochrony zdrowia i pacjentów jest niezbędnym etapem metodologii tworzenia wytycznych. Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron zapewni, że wytyczne będą bardziej dopasowane do warunków polskiej ochrony zdrowia a tym samym bardziej użyteczne.

źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz