Mazowiecki NFZ: Jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o dofinansowanie samorządowych programów zdrowotnych

28 Marca 2019, 9:42 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin  do dnia 31 marca br. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2019 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

  1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
  2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Więcej informacji TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz