Jest zarządzenie NFZ dot. uruchomienia rezerwy ogólnej

28 Marca 2019, 14:53 NFZ

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2019 r. - chodzi o ponad 735 mln zł, które mają trafić m.in. na wzrost wyceny punktowej świadczeń w szpitalach na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej, pilotaż sieci onkologicznej czy pilotaż trombektomii mechanicznej.

 

Jak czytamy w zarządzeniu w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 842 555 tys. zł do 107 519 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach zmiany planu finansowego Funduszu na 2019 r. dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 735 036 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

  1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
  2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r.
    w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,
  3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985))w kwocie 22 442 tys. zł.

- Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 107 519 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ - czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz