Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem ABM - do konsultacji

28 Marca 2019, 15:29 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Do konsultacji społecznych trafił w czwartek projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość udzielenia pomocy publicznej beneficjentom na działania wskazane w art. 15 ust 2 ustawy o ABM. Projekt rozporządzenia reguluje tryb i warunki jej udzielania.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, podejmowane przez Agencję działania mają zachęcić przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w B+R.

- Pozwoli to na zwiększenie liczby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców, w tym we współpracy z podmiotami publicznymi oraz komercjalizacji ich wyników. Udzielenie pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia powinno przyczynić się do osiągniecia w 2020 r. relacji GERD (nakłady ogółem na B+R) do PKB na poziomie 1,7  proc. PKB - wskazano.

Jak podkreśla MZ, potrzeba zapewnienia pomocy państwa na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych stanowi odpowiedź na oczekiwanie polskich przedsiębiorstw dla wspierania innowacyjnych przedsięwzięć, o wysokim poziomie ryzyka, na które pomimo trendu wzrostowego, przedsiębiorstwa wydatkują wciąż nie wystarczająco środków na badania i rozwój (B+R).

Według resortu zdrowia, działalność Agencji i rozwiązania przewidziane w projektowanym rozporządzeniu są szansą na rozwój innowacji w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Projektowane rozporządzenie będzie umożliwiało realizację przedsięwzięć wpisujących się w politykę rządu polskiego i Unii Europejskiej  postulującą zwiększenie nakładów na B+R.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz