Unijne zakupy szczepionek

29 Marca 2019, 9:45 grypa wirus

15 państw wspólnoty europejskiej sygnowało umowę ramową z firmą Seqirus w sprawie produkcji, zakupu i dostawy szczepionek przeciwko grypie pandemicznej. To nowe podejście ma zabezpieczyć miliony Europejczyków.

- Dzisiejszy podpis sygnalizuje nową erę w dostępie obywateli UE do pandemicznych szczepionek przeciwko grypie- ocenił Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Jak podkreślił państwa członkowskie, które sygnowały umowy, będą mogły mieć pewność, że ich obywatele będą mieli dostęp do szczepionek w przypadku pandemii grypy w najlepszej cenie.

- To kolejny przykład, w którym wspólne działanie daje nam siłę do osiągania większych korzyści- ocenił komisarz.

Wśród państw, które sygnowały umowy znalazły się Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja Słowenia oraz Hiszpania. W krajach tych zamieszkuje połowa ludności UE. Wspólne zakupy preparatów stosowanych do immunizacji to nowy mechanizm, który ma wspierać państwa UE w łagodzeniu poważnych, transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Jednocześnie państwa decydując się na wspólne zakupy miały zdecydowanie mocniejszą siłę negocjacyjną z producentem preparatów.

Unijni decydenci zapewniają, że to nie ostatnia tego typu umowa, bowiem już teraz toczy się druga runda rozmów z firmami farmaceutycznymi w  sprawie zakupu kolejnych szczepionek – zgodnie ze specyficznymi potrzebami państw członkowskich.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz