Rynek aptek w lutym: wzrost sprzedaży o 235 mln zł rok do roku

29 Marca 2019, 10:19 dane dokumenty raport

Rynek apteczny w lutym 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3,05 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o ponad 235 mln zł (+8.4 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o prawie 255 mln zł (-7.7 proc). Obrót statystycznej apteki w lutym 2019 wyniósł 210,5 tys. zł, był to wzrost o 12.9 proc. względem analogicznego okresu 2018. 

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 658 mln zł i była większa o 53,9 mln zł (+8.9 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1,02 mld zł i wzrosła o 85,4 mln zł (+9.2 proc.), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła prawie 1,36 mld zł i wzrosła o 92,5 mln zł (+7.3 proc.). 

W porównaniu do stycznia 2019 roku wartość sprzedaży spadła dla wszystkich segmentów. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 139,2 mln zł (-9.3 proc.). Wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o 61,9 mln zł (-5.7 proc.), a wartość sprzedaży recept pełnopłatnych spadła o 46,2 mln zł (-6.6 proc.).

 

Średnia cena detaliczna leku w lutym wyniosła 21,0 zł i była minimalnie wyższa niż w poprzednim miesiącu (+0.6 proc.), a względem średniej ceny z lutego 2018 r. wzrosła o 4 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,3 zł (wzrost o 1,7 proc. vs luty 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26,0 zł (wzrost o 5.3 proc. vs luty 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,1 zł (wzrost o 3.8 proc. vs luty 2018). 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 24.9 proc. i była o 0.6 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei względem stycznia 2019 roku. średnia marża w aptece minimalnie wzrosła o 0.1 pp. 

W lutym refundacja leków osiągnęła wartość 755 mln zł, tj. o 12.6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 24.7 proc. i był na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu (+0.6 pp.) i roku (+0.9 pp.).

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36,0 mld zł, o 4.2 proc. więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,3 mld zł (+4.2 proc. w stosunku do 2018 roku).

 

PEX PharmaSequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz