Obrażał pacjentów, musi przeprosić. NSA utrzymuje decyzję RPP

29 Marca 2019, 13:03 Pacjent i kolejki

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Rzecznik Praw Pacjentów ustalił, że rejestrator medyczny jednej z przychodni w Warszawie, będący zarazem jej kierownikiem, zachowywał się arogancko wobec pacjentów. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika. Rejestrator musi przeprosić.

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Rzecznik ustalił, że rejestrator medyczny jednej z przychodni w Warszawie, będący zarazem jej kierownikiem, zachowywał się wobec pacjentów w niestosowny sposób, używając słów powszechnie uważanych za wulgarne bądź obraźliwe. Wypraszał także pacjentów z przychodni, gdy Ci nie wykonywali jego poleceń. Rejestrator nie tylko zachowywał się arogancko, ale również zbierał wywiad chorobowy i dokonywał kwalifikacji w przedmiocie przyjęcia pacjentów przez lekarzy. Odmówił nawet rejestracji do lekarza stuletniemu pacjentowi.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że praktyka ta naruszała zbiorowe prawa pacjentów, w związku z czym nakazał przychodni jej zaniechanie oraz zamieszczenie przeprosin dla pacjentów na głównej stronie lokalnego serwisu internetowego.

Od decyzji przychodnia odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 29 czerwca 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 824/18) oddalił skargę. Wskazał przy tym, że poszanowanie godności (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) stanowi jedno z podstawowych praw pacjentów. Wykonanie obowiązków wynikających z tego prawa obciąża podmiot leczniczy. Przychodnia obsługująca pacjentów jest zobowiązana do dołożenia szczególnej staranności i cierpliwości w kontaktach z nimi. Są to niejednokrotnie osoby nie tylko poważnie chore, ale również znajdujące się w podeszłym wieku.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. (sygn. akt II OSK 3727/18) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przychodni, przyznając w pełni rację Rzecznikowi Praw Pacjenta.

 Spośród 52 tego typu spraw, które jak dotąd zostały prawomocnie ocenione przez sądy administracyjne, uchylonych (w części lub całości) zostało jedynie 5 decyzji.

źródło: BPP 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz