Rezonans i operacje zaćmy bez limitu, wyższe wyceny w szpitalach - zarządzenia podpisane

30 Marca 2019, 0:56 andrzej jacyna

NFZ chce skróci kolejki do tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) oraz operacji usunięcia zaćmy. Mają być rozliczane bezlimitowo, czyli placówki dostaną (choć z opóźnieniem) zapłatę za wszystko co wykonają w tym zakresie. Zarządzenie podpisał już prezes. W drugim akcie prawnym podniósł wyceny części szpitalnych świadczeń. To ma choć częściowo zrekompensować placówkom szybko rosnące koszty. 

Zarządzenia dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kosztochłonnej diagnostyki – tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM), oraz leczenia szpitalnego w zakresie operacji zaćmy - pozwolą na finansowanie procedur zgodnie z rzeczywistą liczbą wykonanych badań oraz zabiegów. Zdaniem centrali funduszu pozwoli to na zmniejszenie liczby osób oczekujących na świadczenie, a tym samym skrócenie kolejek. Zwiększanie kontraktów zgodnie z zapisami zarządzeń ma następować raz na kwartał, a wysokość finansowania uzależniona będzie od wartości wykonanych świadczeń.

Zmiany obejmą również wyceny w zakresach leczenia szpitalnego - chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych i dotyczyć będą ok. 300 z 667 grup z katalogu JGP. Dla zdecydowanej większości przewidziano 6-procentową podwyżkę wyceny punktowej, natomiast dla części świadczeń wzrost wyceny ma oscylować w widełkach od 10 do 15 proc. (patrz niżej). Podpisane zarządzenie wprowadza również nowe świadczenia gwarantowane - chodzi m.in. o neuromodulację krzyżową, keratoprotezowanie rogówki, angioplastykę wieńcową z wykorzystaniem balonu uwalniającego lek oraz procedurę wszczepienia/wymiany całkowitej podskórnego kardiowertera-defibrylatora.    
- Działanie to jest odpowiedzią na narastające koszty udzielania świadczeń, w szczególności związanych z wynagrodzeniami personelu. Przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitali, zasilając ich budżety łącznie kwotą ponad 680 mln zł. Warto dodać, że ponad 350 mln zł (54 proc.) trafi do szpitali I i II stopnia systemu PSZ (sieci szpitali), z których większość stanowią szpitale powiatowe- wyjaśnił Andrzej Troszyński.

Zarządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia br. (z wyjątkiem zmian w wycenach procedur, które obowiązywać mają wstecznie od 1 stycznia 2019 roku). Wedle szacunków NFZ szacowany roczny skutek finansowy zmiany w wycenach procedur chirurgicznych oraz internistycznych ma wynieść 546,7 mln zł, natomiast bezlimitowe operacje zaćmy - 122,7 mln zł.

Dla jakich grup JGP wartość punktowa zwiększy się o 10 proc.?

A32E choroby mięśni > 65 r.ż.
D10E dychawica oskrzelowa > 65 r.ż.
D37E inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż.
E74E wrodzone wady serca > 65 r.ż.
F16E choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż.
F26E choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż
F43E średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.
F58E choroby zapalne jelit > 65 r.ż
F86E choroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż.
F07E choroby przełyku > 65 r.ż.
F47E choroby infekcyjne jelit > 65 r.ż.
G26E choroby dróg żółciowych > 65 r.ż.
H96CE układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż.
K28E wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż.
L84E inne choroby nerek > 65 r.ż.
S42E zatrucie średnie > 65 r.ż.
S55E gorączka niejasnego pochodzenia > 65 r.ż.

Dla jakich grup JGP wartość punktowa zwiększy się o 15 proc.?

D46 POCHP i inne obturacyjne choroby płuc
L82 ostra niewydolność nerek
K39 stopa cukrzycowa
D47 zapalenie płuc z powikłaniami
D48 zapalenie płuc bez powikłań

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz