B. Ambroziewicz: Dalsze czekanie na rejestry medyczne może nas dużo kosztować

01 Kwietnia 2019, 14:50 Beata Ambroziewicz

Przez ostatnie lata organizacje pacjentów zapracowały na swoją istotną pozycję w dyskusji nad kształtem systemu ochrony zdrowia. Zrozumienie potrzeb pacjenta, mechanizmów działania opieki zdrowotnej oraz elementów wpływających na ostateczny wynik zdrowotny sprawia, że organizacje stają się partnerem dla decydentów.  Jest to tym bardziej istotne, że obecnie w wielu obszarach podejmowane są reformy oraz próby reorganizacji - mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów i zachęca organizacje pacjenckie do wykorzystywania indeksów FutureProofing Healthacare. Czym są i dlaczego warto z nich korzystać? Jak zmierzyć system ochrony zdrowia i dlaczego warto to robić?  

 

Jako członek Polskiego Panelu Ekspertów Indeksów FutureProofing Healthcare chciałabym zachęcić wszystkie organizacje reprezentujące pacjentów do wykorzystywania tego narzędzia dla budowania swojej wiedzy na temat systemu ochrony zdrowia. Indeksy FutureProofing Healthcare: Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia oraz Indeks Raka Piersi to dwa bardzo cenne źródła wiedzy. powstały na podstawie zgromadzonych na interaktywnej platformie FutureProofing Healthcare ponad 2400 różnych danych opublikowanych w 84 publikacjach międzynarodowych instytucjach tj. Bank Światowy, OECD, WHO oraz wiele innych. Ogromną wartością FutureProofing Healthcare jest fakt, iż główne publiczne dane zostały zebrane w jednym miejscu i udostępnianie w formie interaktywnego narzędzia. Dzięki temu Indeksy które łaczą dane w bloki tematyczne – parametry oceny – oferują możliwość porównania pod względem organizacji systemów ochrony zdrowia wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jednak interaktywność platformy pozwala na porównywanie wybranych elementów – mierników – umożliwiające użytkownikom stawiania własnych tez i tworzenie indywidualnych analiz i porównań.

W Polsce istnieje kilkaset organizacji reprezentujących pacjentów. Wiele z nich porusza się jedynie w swoim zakresie tematycznym, w których są niewątpliwymi ekspertami. Dzięki Indeksom i platformie FurureProofing Healthcare możliwe jest otwarcie się na szersze spojrzenie i porównanie sytuacji polskiego chorego z tą w krajach najbliższych nam geograficznie, kulturowo i gospodarczo. Możliwość zderzania naszych wyobrażeń, wiedzy, danych w dużej skali pozwala nam zobaczyć polski system ochrony zdrowia oraz jego elementów w innym, szerszym kontekście.

Musimy pamiętać o tym, że nie żyjemy w próżni i porównywanie się jest obecnie stałym elementem rozwoju. Trzeba się porównywać, aby znajdować lepsze, sprawdzone rozwiązania, które można przenieść, a raczej zaadaptować do naszego kraju. W mojej ocenie warto odnosić się do innych, zwracając oczywiście uwagę na nasze wewnętrzne ograniczenia. Nie powinniśmy się bać tego procesu, bo nawet jeśli w jakimś rankingu nie wypadamy dobrze, to dzięki zderzeniu z innym rozwiązaniami możemy sprawdzić, które kraje wypadają lepiej i dlaczego tak się dzieje. Dzięki Indeksom możemy wskazywać pozytywne wzorce, bo zawsze trzeba mieć cel, do którego się dąży. Jeśli mamy cel, możemy określić etap jego realizacji oraz wskaźniki oceny.

Jednym z elementów oceny systemów ochrony zdrowia jest opieka skoordynowana, która warunkuje prawidłowe działanie, organizuje proces ochrony zdrowia, określa ramy czasowe działania, a przez to zapewnia optymalną efektywność opieki zdrowotnej. Warto zauważyć, że pod względem świadomości zdrowotnej Polska w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia zajmuje ostatnie miejsce. Tym bardziej, odnalezienie się w systemie jest wiec dla przeciętnego obywatele niezwykle trudna. Pacjent musi wiedzieć, jakie ma możliwości leczenia i do którego lekarza powinien trafić. Ktoś musi nim pokierować, ponieważ sam czuje się zagubiony w gąszczu przepisów i sprzecznych informacji, które nierzadko czerpie z Internetu. Dzięki opiece skoordynowanej pacjent prowadzony jest przez cały proces leczenia aż do momentu, kiedy jego problem zdrowotny rozstanie rozwiązany lub ustabilizowany.

Jako Polska Unia Organizacji Pacjentów uważamy, że system ochrony zdrowia powinien podążać w kierunku mierzenia i osiągania wartości zdrowotnych, które powinny być fundamentem jego funkcjonowania. Od efektywności czy jakości świadczeń zależy przecież standard opieki nad pacjentami, a co za tym idzie rokowania. Mierniki wykorzystywane w Indeksach FutureProofing Healthcare dają przykłady, co może stanowić tę wartość i elementy jej mierzenia. Medycyna oparta o efekty jest obecnie standardem w wielu miejscach na świecie, które uzyskują lepsze wyniki w rankingach niż Polska. Dlaczego więc nie mogą być punktem wyjścia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce? Rozliczenia za efekty zdrowotne są przecież świetnym systemem motywacyjnym, na którym zyskują wszyscy. Wiele mierników, które można wykorzystać do wrażania rozwiązań płatności za efekt jest już dostępnych. Oczywiście wszyscy czekamy na dane z rejestrów, które przyspieszą te zmiany. Ale nie jest to warunek graniczny. Czekanie kolejne lata, może nas dużo więcej kosztować, nie tylko państwo, ale przede wszystkim pacjentów.

Parametry oceny Indeksów i mierniki zostały ponadto stworzone i opracowane przez ekspertów reprezentujących nie tylko lekarzy, ale i pacjentów. Jest dla nas bardzo ważnym aspektem i potwierdzeniem, że Indeksy obrazują również nasze potrzeby. Analizy te odzwierciedlają postulaty organizacji pacjenckich i są punktem wyjścia do szukania rozwiązań, mających je spełnić.

Beata Ambroziewicz

Prezes, Polskiej Unii Organizacji Pacjentów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz