Narodowy Fundusz Zdrowia ze strategią rozwoju

01 Kwietnia 2019, 15:03 NFZ

Strategię rozwoju NFZ przyjęła Rada Narodowego Funduszu Zdrowia w miniony piątek. Dokument opisuje, jak będzie zmieniał się Fundusz przez najbliższe kilka lat. Strategia przewiduje m.in. że w 2023 roku Fundusz ma być innowacyjną instytucją cieszącą się większym zaufaniem społecznym.

 Strategia wskazuje kierunki rozwoju NFZ. Fundusz chce m.in.:

  • poprawić obsługę klientów
  • zwiększyć jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej
  • skrócić czas oczekiwania na świadczenia
  • jeszcze w większym stopniu koncentrować się na działaniach profilaktycznych
  • uczyć zachowań prozdrowotnych i pokazywać, jak działa system opieki zdrowotnej w Polsce.

O konsultacjach dokumentu pisaliśmy tutaj: NFZ w założeniach do strategii nie uwzględnia personelu medycznegoFundacja Alivia zgłasza uwagi do założeń strategii NFZ na lata 2019-2023Strategia dla NFZ: ruszają konsultacje założeń dokumentu

Cele i wartości

Celem nadrzędnym zdefiniowanym w strategii jest: Wzrost poziomu zaufania społecznego do NFZ, jako konsekwencja wskazanej wizji. Głównym miernikiem rozliczania strategii będzie poziom zaufania społecznego do NFZ.

Z kolei, jako najważniejszą wartość z punktu widzenia Pacjenta wskazano poprawę dostępności i jakości świadczeń oraz rzetelną informację, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.

- Z perspektywy Świadczeniodawcy wartością, którą chce dostarczyć Fundusz, jest efektywność, racjonalność i przejrzystość zasad finansowania świadczeń oraz zbudowanie współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Wartością kluczową dla Władzy publicznej jest efektywne wykorzystanie środków publicznych, w tym uszczelnienie systemu. Z punktu widzenia Pracownika istotne są: praca w miejscu przyjaznym, życzliwym, w którym jest ceniony i szanowany, zapewniającym satysfakcję z pracy, pozwalającym na realizację celów życiowych i rozwój osobisty - czytamy.

Dla Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019– 2023 przewidziano półroczny okres monitorowania. Jak wyjaśniono, monitorowanie strategii będzie polegało na analizie poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów.

W założeniach autorów strategia powinna być dokumentem „żyjącym”, co oznacza poddawanie jej cyklicznym przeglądom, aktualizacjom i korektom, tak aby zapewnić skuteczne wdrażanie. 

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz