8-9.04 Zdrowie na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

01 Kwietnia 2019, 12:19 wspólnie dla zdrowia

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w Krakowie stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Tematyka zdrowotna będzie zajmowała szczególne miejsce podczas tegorocznej konferencji. 

 

W ramach kolejnej odsłony ogólnonarodowej debaty  „Wspólnie dla Zdrowia” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia organizatorzy będą starli się opracować najlepsze scenariusze do zmiany i poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce uwzględniając w tym procesie szczególną rolę jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas sesji i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia tematyczne, w ramach których zebrani eksperci będą poszukiwali odpowiedzi na często stawiane w debacie publicznej pytania:

  • Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość

Co oznacza 6% PKB na zdrowie do 2024 roku? O jakich realnie pieniądzach mówimy? Czy 6% PKB gwarantuje realny wzrost efektywności ochrony zdrowia? Jak zabezpieczyć stabilny wzrost nakładów na ochronę zdrowia w przyszłości? Jak mierzyć efektywność inwestycji w zdrowie?

  • Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST

Czy algorytm podziału środków gwarantuje efektywne, zrównoważone zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie całego kraju? Jak analizować nierówności w dostępie do świadczeń? W jaki sposób dzielić środki budżetowe na zdrowie pomiędzy województwa? A może powinniśmy rozważyć innowacyjne modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie regionu: regionalna dodatkowa składka zdrowotna, granty samorządu województwa dla POZ.

  • Ile państwa, ile samorządu w zarządzaniu ochrona zdrowia?

Jak daleko nam do samorządowej ochrony zdrowia? Czy to optymalny kierunek dla polskiego systemu? Ile centralizacji, ile decentralizacji w systemie zarządzania ochroną zdrowia? Jak skoordynować polityki inwestycyjne na poziomie regionu? A może Wojewódzkie Rady Zdrowia jako nowe rozwiązanie mogłyby pomóc przejść od konfliktu interesów do współodpowiedzialności za efekty zdrowotne? Jaki model regionalizacji ochrony zdrowia jest możliwy dzisiaj w Polsce? Czy jesteśmy gotowi na rewolucję, czy pragmatyczny postęp w decentralizacji ochrony zdrowia?

  • Centralistyczny czy samorządowy model ochrony zdrowia – debata oksfordzka

W Kongresie udział potwierdzili przedstawiciele instytucji i organizacji reprezentujących szerokorozumiany sektor ochrony zdrowia, w tym  m.in. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Roman Topór Mądry Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Zofia Małas Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Marcin Piskorski, a także dyrektorzy oddziałów terenowych NFZ oraz eksperci ochrony zdrowia.      

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w Krakowie stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Rejestracji na Kongres można dokonać na stronie www.eks-krakow.pl

źródło: mat.pras. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz