Od 1 kwietnia umowy rezydenckie tylko w postaci elektronicznej

01 Kwietnia 2019, 15:55 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Z dniem 1 kwietnia rusza System Informatyczny Rezydentur (SIR), które jak tłumaczy CSIOZ, jest rozwiązaniem typu workflow eliminujący całkowicie obieg umów rezydenckich w postaci papierowych.

Od 1 kwietnia br. wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia będą obsługiwane przez SIR.

Zawarcie umowy w SIR obejmuje pięć prostych kroków – podmiot za pośrednictwem systemu przekazuje dane do umowy, dane te są weryfikowane i akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie zaakceptowanych danych zostaje utworzona umowa wraz z załącznikami, umowa zostaje przekazana do podpisu ministrowi właściwemu ds. zdrowia lub uprawnionemu przedstawicielowi ministerstwa, następnie umowa trafia do podpisu przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu.

Aby zawrzeć umowę rezydencką w SIR należy posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub konto administratora w SIR oraz konto na platformie P2. Umowę należy popisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- System Informatyczny Rezydentur to przede wszystkim oszczędność czasu – proces rejestracji oraz podpisania umowy jest krótszy – i wygoda, gwarancja dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, możliwość śledzenia statusu umowy i monitorowania przebiegu jej akceptacji, bezpieczeństwo danych - informuje CSIOZ.

źródło: CSIOZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz