Powstaje wersja poradnika o SOR – tym razem dla lekarzy

02 Kwietnia 2019, 11:16 Lekarze

Powstaje poradnik o SOR - wersja dla lekarzy. To odpowiedź na poradnik dla pacjentów „Jak przeżyć SOR” autorstwa Piotra Piotrowskiego. Co radzi szkolącym się lekarzom działacz związkowy lek. Bartosz Fiałek?

Jak podkreślił Bartosz Fiałek na swoim profilu na FB, po tym jak powstał poradnik dla pacjentów, nie sposób nie stworzyć poradnika lekarzy pt.: „Jak nie dać się zmusić do pracy w SOR” (z uwagi na ogrom pytań, co zrobić, żeby tam nie pracować).

Wyjaśnił, że poradnik powstaje z myślą o osobach, które nie chcą, boją się, nie powinny, ale z różnych względów w SOR pracować muszą.

"W osobnym punkcie opisuję szkolących się w dziedzinie medycyny ratunkowej.

1. Przeczytajcie program swojej specjalizacji. Jeżeli cały jest zbyt długi, skupcie się na dwóch podpunktach:

a) pełnienie dyżurów medycznych

b) staże, które trzeba odbyć w celu realizacji szkolenia specjalizacyjnego

2. Poza szkolącymi się w dziedzinie medycyny ratunkowej, program żadnej innej specjalizacji nie przewiduje przebywania w SOR/IP w godzinach podstawowego wymiaru czasu pracy. W celu realizacji programu specjalizacji nie przebywajcie tam (w grę wchodzą jedynie konsultacje z kierownikiem specjalizacji/kierownikiem danego stażu).

3. W przypadku specjalizacji (znakomita większość), których program specjalizacji nie przewiduje odbywania staży kierunkowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czy Izbie Przyjęć, odmawiajcie pracy (ordynacja dzienna i dyżury medyczne) powołując się na następujące przepisy:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wskazuje, że: oddelegowanie lekarza do pracy w innym oddziale niż przewiduje to program specjalizacji jest niezgodne z umową zawieraną z Ministerstwem Zdrowia, co zgodnie z przedmiotową umową, wiąże się z koniecznością zwrotu środków finansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na jej realizację.

b) komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne mówi, że: „Do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem i planem jego odbywania, każda jednostka szkoląca zobowiązuje się w § 1 ust. 1 umowy zawieranej z Ministrem Zdrowia na refundowanie kosztów zatrudnienia rezydentów.

Stosowanie przez jednostkę zasad organizacji pracy, które uniemożliwiają lekarzowi rezydentowi realizację szkolenia specjalizacyjnego, do którego zalicza się również realizację dyżurów medycznych, w prawidłowy sposób, w tym m.in. zobowiązywanie rezydenta do pełnienia dyżurów w jednostkach niewymienionych w programie specjalizacji, np. w szpitalnym oddziale ratunkowym, jest zatem niezgodne z tą umową i wiąże się z koniecznością zwrotu środków finansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na jej realizację, zgodnie z § 2 ust. 5 ww. umowy”.

4. W przypadku specjalizacji, których program przewiduje pełnienie dyżurów medycznych w SOR/IP (m. in. moduły szczegółowe z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej czy praca w IP dla neurologii), postępujcie zgodnie z jego zapisami:

a) korzystajcie z możliwości pełnienia dyżurów towarzyszących

b) żądajcie pisemnego potwierdzenia możliwości dyżurowania od kierownika specjalizacji/kierownika danego stażu/ordynatora

c) bazujcie na zapisie mówiącym o tym, że lekarz MOŻE pełnić dyżury medyczne w SOR/IP, co nie jest równoznaczne, że musi

5. W przypadku braku skuteczności powyższych metod, złóżcie pracodawcy (2 kopie, 1 dla Was z potwierdzeniem złożenia) pismo, w którym wskażecie, że dla dobra pacjentów i Waszego bezpieczeństwa, z powodu braku wystarczających kompetencji, odmawiacie pełnienia dyżurów medycznych w SOR/IP.

6. Jeśli i to nie zadziała, to po otrzymaniu polecenia służbowego (pisemnego lub ustnego), które nie przekracza Waszych kompetencji, musicie je wykonać. Idźcie na dyżur medyczny, pracujcie z należytą starannością. Następnego dnia zgłaszajcie się do swojego Oddziału Terenowego OZZL albo do osób odpowiadających za dany region OZZL (informacje dostępne na oficjalnej stronie OZZL). Wspólnie z nimi i pomocą prawników podejmiecie czynności, które powinny zabezpieczyć Was przed ponownym pełnieniem dyżuru medycznego w SOR/IP.

7. Pamiętajcie, aby w każdej sytuacji dysponować pismem (otrzymanym lub złożonym). Nie zgadzajcie się na ustne zlecenia (poza ustnym poleceniem służbowym, które przedstawione jest przy świadkach).

8. Lekarze szkolący się w dziedzinie medycyny ratunkowej – korzystajcie z poniższych wskazówek (pokrywają się, ale macie zdecydowanie mniejsze pole do przeciwstawienia się):

a) powołujcie się na możliwość odbywania dyżurów towarzyszących

b) żądajcie pisemnego potwierdzenia możliwości dyżurowania od kierownika specjalizacji/ordynatora

c) składajcie pisma do pracodawcy powołując się na brak kompetencji, bezpieczeństwo pacjentów i Wasze własne

d) po otrzymaniu polecenia służbowego, odbywajcie dyżur medyczne, a następnie zgłaszajcie problem OZZL Zapamiętajcie raz na zawsze – polskie orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że za błędy organizacyjne w pierwszej kolejności odpowiada lekarz, który w takim trybie pracuje. Jednak każdy dowód wskazujący na fakt, iż nie poszliście dyżurować do SOR/IP z własnej, nieprzymuszonej woli, może być środkiem łagodzącym, stąd warto je posiadać (Wasze pisma, pisma pracodawcy, podpisy kierowników etc)".

- Nikt nie ma prawa nikogo zmusić do pracy ponad jego siły. Pracujecie/dyżurujecie na własny rachunek, ponosząc pełną odpowiedzialność, więc niech wybór leży w sferze swobodnej oceny każdego z Was - podkreślił na zakończenie B. Fiałek.

BPO

Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz