Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa włączona do Uniwersytetu Opolskiego?

02 Kwietnia 2019, 12:27 lekarze rezydenci

Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego - przewiduje projekt rozporządzenia, który we wtorek trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, możliwość włączenia publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej przewiduje art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z tym przepisem włączenie publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, wydanego w porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię.

Po włączeniu Szkoły do Uniwersytetu dotychczasowa działalność Szkoły będzie prowadzona w siedzibie Uniwersytetu.

- Włączenie Szkoły do Uniwersytetu odpowiada koncepcji łączenia uczelni w jedną strukturę organizacyjną. Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę – czytamy w uzasadnieniu.

Biorąc pod uwagę docelową możliwość osiągnięcia efektu synergii w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na terenie województwa opolskiego, minister przyznał Uniwersytetowi Opolskiemu dotację celową na modernizację obiektu dydaktycznego Collegium Medicum, mającego stanowić niezbędną infrastrukturę dla kształcenia na kierunku – 4 – lekarskim. Wysokość dofinansowania tej inwestycji z budżetu państwa wynosi 34,4 mln zł, co stanowi ponad 80 proc. wartości kosztorysowej tej inwestycji.

Jak podkreślono, zakłada się, że włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, co w założeniu skutkować ma podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia.

- Potrzeba stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach w tym regionie ma kluczowe znaczenie, ponieważ na przestrzeni kilku ostatnich lat w uczelniach województwa opolskiego nastąpił znaczący spadek liczby studentów – wskazano.

Włączenie Szkoły do Uniwersytetu, który prowadzi studia na kierunku lekarskim, ma umożliwić również szersze wykorzystanie potencjału dydaktycznego i badawczego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, którym dysponuje Szkoła.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz