Ile wynosi zadłużenie publicznych placówek opieki zdrowotnej w Polsce?

02 Kwietnia 2019, 14:36 pieniądze

Całkowite zadłużenie publicznych placówek opieki zdrowotnej w Polsce wynosi ok. 2,7 mld EUR - wynika z raportu BFF Banking Group, który porównuje kondycję systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych krajów europejskich.

 

BFF Banking Group opublikowała raport zatytułowany „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich.” Opracowanie BFF Banking Group stanowi porównanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, gdzie Grupa działa od 2016 roku, z wybranymi państwami europejskimi, takimi jak Włochy, Chorwacja, Czechy, Grecja, Portugalia, Słowacja oraz Hiszpania.

Pomimo pewnej poprawy satysfakcji pacjentów – najwyższej od 2009 roku, na co wskazują przeprowadzone niedawno badania opinii publicznej – w zestawieniu z innymi państwami europejskimi polski system ochrony zdrowia wciąż uzyskuje niskie oceny i w wielu obszarach wymaga przeprowadzenia istotnych zmian.

 

W rankingu Euro Health Consumer Index (EHCI), prezentującym poziom zadowolenia pacjentów z opieki zdrowotnej w 35 państwach europejskich, Polska znalazła się na 32 miejscu. W ostatniej edycji badania, która została przeprowadzona w 2018 roku, polski system ochrony zdrowia uzyskał 585 punktów na 1000 możliwych do zdobycia.

Jak podkreślają autorzy raportu, wynik Polski w rankingu EHCI jest niesatysfakcjonujący nie tylko w porównaniu z pozycjami państw Europy Zachodniej, lecz także z krajami sąsiadującymi, takimi jak Słowacja, która zajęła 17. miejsce uzyskując 722 punkty oraz Czechy plasujące się w zestawieniu na 14. miejscu z 731 punktami.

W raporcie wskazano, że zarządzanie zadłużeniem placówek opieki zdrowotnej pozostaje jednym z kluczowych wyzwań systemowych ze względu na rosnące koszty ochrony zdrowia, na co istotny wpływ ma m.in. starzenie się społeczeństw.

Ile wynosi zadłużenie publicznych placówek?

Z tego względu, niezależnie od poziomu zadłużenia, wszystkie państwa europejskie starają się wypracować rozwiązania, które pozwolą im zminimalizować negatywny wpływ tych zobowiązań na poziom satysfakcji pacjentów. To zadłużeniu szpitali zazwyczaj odpowiada za znaczną część zobowiązań służby zdrowia. W Polsce całkowite zadłużenie publicznych placówek służby zdrowia (SPZOZ) wyniosło na koniec 2017 roku 11,75 mld PLN (ok. 2,7 mld EUR).

 

 Raport wskazuje, że niezależnie od zauważalnego na przestrzeni ostatnich lat wzrostu wydatków na system ochrony zdrowia – jego tempo jest wciąż zbyt wolne. Poziom inwestycji w rozwój systemu opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Europie i spośród wszystkich krajów, które zostały opisane w raporcie. W 2017 roku nakłady inwestycyjne w ochronie zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w Polsce niespełna 2 USD, podczas gdy w państwach ujętych w Raporcie średnie nakłady wyniosły 2,711 USD, a średnia dla krajów OECD to 4,003 USD.

 

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz