PwC: Województwo pomorskie na pierwszym miejscu Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia

03 Kwietnia 2019, 10:40 dane dokumenty raport

Po raz czwarty PwC publikuje Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia. Ranking oparty jest na wynikach analiz w trzech kluczowych dla systemu obszarach, tj. poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. W tegorocznej edycji w ujęciu całościowym najlepiej w rankingu województw wypadło woj. Pomorskie.

W Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia obraz systemu analizowany jest przez pryzmat wybranych wskaźników zgrupowanych tematycznie, dotyczących stanu zdrowia mieszkańców poszczególnych województw, finansów szpitali oraz jakości konsumenckiej. 

 
Najlepszy wynik w osi "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców" osiągnęło  w województwie pomorskim (179 pkt.), wielkopolskim (176 pkt.) oraz śląskim (173 pkt.). Na końcu listy znajdują się województwa: łódzkie i opolskie z wartościami odpowiednio 127 i 126 pkt.
 
Najbardziej efektywną gospodarkę finansową może pochwalić się województwo pomorskie (88 pkt.) i kujawsko-pomorskie (86 pkt.). Przedmiotem oceny Indeksu są cechy regionalnych podsystemów ochrony zdrowia, które wskazują na lepsze lub gorsze efekty radzenia sobie z tym problemem. Stawkę zamykają województwo podkarpackie i opolskie zdobywając kolejno 56 i 53 pkt.
 
Najwyżej we wskaźniku osi jakości konsumenckiej opieki zdrowia znajdują się województwa: podkarpackie z wynikiem 88 pkt., warmińsko-mazurskie i lubelskie z wynikiem 82 pkt oba. Najgorzej wypadły województwa: opolskie (56 pkt.) i podlaskie (47 pkt.) 
 
Trzy osie oceny zostały wyposażone w wagi, które przełożyły się na wartość poszczególnych wskaźników. Sumarycznie nadano 50 proc. wagi dla wskaźników stanu zdrowia, po 25 proc. dla gospodarki finansowej i jakości konsumenckiej. Uwzgledniając te wagi, w ujęciu całościowym najlepiej się prezentują województwa: pomorskie (127 pkt.), małopolskie (125 pkt.) i śląskie (125 pkt.). Indeks zamykają województwo łódzkie (99 pkt.) i opolskie (90 pkt.).
 
źródło: PwC
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz