Liczba specjalizacji lekarskich na razie bez zmian

03 Kwietnia 2019, 14:51 prawo przepisy

Liczba specjalizacji lekarskich na razie pozostanie bez zmian - podkreśla szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Zmniejszenie liczby specjalizacji zaproponował w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty specjalny zespół. Jednak zdaniem ministra, kwestia zmniejszenia liczby specjalizacji wzbudzi wiele kontrowersji, a trzeba to wypracować na spokojnie.

Zmniejszenie liczby specjalizacji z 77 do 50 zaproponował w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji przy ministrze zdrowia, który na mocy porozumienia z Rezydentami przygotował projekt. 

W projekcie przewidziano wprowadzenie podziału na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe (podspecjalizacje) oraz umiejętności lekarskie. Zaproponowano redukcję liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym – z 77 do 50. Wąskie, szczególnie monodyscyplinarne specjalności miałyby przejść do podspecjalizacji, a część dotychczasowych stałaby się umiejętnościami lekarskimi. Zaproponowano więc wprowadzenie umiejętności lekarskich, a certyfikat je potwierdzający można byłoby zdobyć na podstawie szkoleń i egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych lub zewnętrznych egzaminów, np. renomowanych europejskich towarzystw naukowych, uznawanych przez CEM.

Przewodniczący zespołu Jarosław Biliński informował w połowie stycznia, że zespół zakończył prace i przyjął projekty oraz przekazał je ministrowi. Wstępne efekty prac zespołu były prezentowane w połowie grudnia Zespół opracował projekt zmian przepisów dot. m.in. szkolenia podyplomowego lekarzy

Jak mówił w środę minister zdrowia, zmiany w specjalizacjach, w ich liczbie, są potrzebne, jednak jak podkreślił, trzeba to wypracować w sposób spokojny. Dodał jednak, że lista specjalizacji ma wejść do rozporządzenia, a nie będzie już w ustawie jak dotychczas.

Według niego, projekt zawiera wiele dobrych rozwiązań np. w zakresie prawa pracy i jest podstawą do przygotowania projektu założeń nowelizacji ustawy. Jeszcze w kwietniu projekt taki ma trafić do konsultacji.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz