Zdrowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (8-9.04.)

04 Kwietnia 2019, 8:57 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

Tematyka zdrowotna będzie zajmowała szczególne miejsce podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów , który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w Krakowie. Uczestnicy kongresu będą dyskutować m.in. o najlepszych scenariuszach zmiany i poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce uwzględniając w tym procesie szczególną rolę jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z prognozami, w przeciągu najbliższej dekady ludzie po 65 roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą europejskiej populacji. Dlatego tak ważna jest kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna, wykorzystująca najnowsze technologie medyczne. Zmiany w organizacji opieki podyktowane są także deficytem kadr medycznych, dotkniętych ogromnym obciążeniem pracą, której organizację można znacznie poprawić poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych i informacyjnych.

Decyzja o zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB stworzyła szansę na wprowadzenie zmian, na które dotychczas nie było nas stać. Optymalne wykorzystanie większych publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga – zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – zaangażowania wszystkich interesariuszy w wypracowanie priorytetów, które powinny być przedmiotem inwestycji w kolejnych latach. To nie tylko potrzeba dyskusji o tym na co wydamy te pieniądze, ale co za nie otrzymamy? Jak zorganizujemy opiekę zdrowotną na poziomie gminy, powiatu województwa, aby były bardziej przyjazna niż dotychczas pacjentowi, bezpieczniejsza i efektywniejsza ekonomicznie. To także konieczności poszukiwania rozwiązań, które pozwolą poprawić warunki pracy personelu medycznego, bez którego zaangażowania i współodpowiedzialności nic nie zrobimy.

Podczas sesji i paneli dyskusyjnych uczestnicy poruszą takie zagadnienia jak:

  • Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość

Co oznacza 6 proc. PKB na zdrowie do 2024 roku? O jakich realnie pieniądzach mówimy? Czy 6 proc. PKB gwarantuje realny wzrost efektywności ochrony zdrowia? Jak zabezpieczyć stabilny wzrost nakładów na ochronę zdrowia w przyszłości? Jak mierzyć efektywność inwestycji w zdrowie?

  • Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST

Czy algorytm podziału środków gwarantuje efektywne, zrównoważone zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie całego kraju? Jak analizować nierówności w dostępie do świadczeń? W jaki sposób dzielić środki budżetowe na zdrowie pomiędzy województwa? A może powinniśmy rozważyć innowacyjne modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie regionu: regionalna dodatkowa składka zdrowotna, granty samorządu województwa dla POZ. 

  • Ile państwa, ile samorządu w zarządzaniu ochrona zdrowia?

Jak daleko nam do samorządowej ochrony zdrowia? Czy to optymalny kierunek dla polskiego systemu? Ile centralizacji, ile decentralizacji w systemie zarządzania ochroną zdrowia? Jak skoordynować polityki inwestycyjne na poziomie regionu? A może Wojewódzkie Rady Zdrowia jako nowe rozwiązanie mogłyby pomóc przejść od konfliktu interesów do współodpowiedzialności za efekty zdrowotne? Jaki model regionalizacji ochrony zdrowia jest możliwy dzisiaj w Polsce? Czy jesteśmy gotowi na rewolucję, czy pragmatyczny postęp w decentralizacji ochrony zdrowia?

  •  Centralistyczny czy samorządowy model ochrony zdrowia – debata oksfordzka

W Kongresie udział potwierdzili przedstawiciele instytucji i organizacji reprezentujących szerokorozumiany sektor ochrony zdrowia, w tym  m.in. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Roman Topór Mądry Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Zofia Małas Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Marcin Piskorski, a także dyrektorzy oddziałów terenowych NFZ oraz eksperci ochrony zdrowia.        

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w Krakowie stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Rejestracji na Kongres można dokonać na stronie www.eks-krakow.pl

Źródło: Materiały prasowe

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz